Timestamp script

Amplify

Member
Ja, då jag inte spelar längre(på ett bra tag nu) så bestämmer jag mig för att ölägga upp mitt gammla timestamp script.
Det bör fungera fortfarande, om inte så ber jag en mod ta bort tråden.

Körs via översikten för inkommande,
Bör döpa om alla nya attacker till varaktigheten, så t.ex: 10:35:01, om det skulle vara 10h, 35m och 1s tills attacken landade.

Källkod:
javascript: 
var content = document.getElementById('incomings_table'); 
var content = content.childNodes[1]; 
var rows = new Array(); 
for(var i = 0; i < content.childNodes.length; i += 2) { 
var row = content.childNodes[i]; 
rows.push(row); 
} 
rows = rows.slice(1,rows.length-1); 
for(var i = 0; i < rows.length; i++) { 
 var time = rows[i].cells[4]; 
 var time = time.childNodes[0]; 
 var time = time.innerHTML; 
 var label = rows[i].cells[0].getElementsByTagName('span')[2].getElementsByTagName('input')[0]; 
 var button = rows[i].cells[0].getElementsByTagName('span')[2].getElementsByTagName('input')[1]; 
 if(label.value.indexOf('@')) { 
  label.value = "@"+time; 
  button.click(); 
 } 
} 
void(0);
amp.