Uppdatering Version 8.168

SuperNova

Administrator
Uppdatering till version 8.168

Kära spelare,

vår nya uppdatering till version 8.168 kommer släppas på tisdag, 14:e maj.

Uppdateringen kommer med en förbättring av en spelregel och några förbättringar för livskvaliten i spelet.


Ändringar & Förbättringar


Klargörande av regel 4.8
Spelregeln §4.8 (gällande Kontoövervakning) har fått en del ändringar för att tydliggöra förutsättningarna och konsekvenserna av ett regelbrott är, för att få det mer i linje med, och bättre förklara hur våra supportteam hanterar dessa fall. Regeln lyder nu som följer:
"Om funktionen Kontoövervakning används är kontots ägare ensam ansvarig för valet av kontoövervakare och det antas att kontoövervakaren agerar med hans/hennes samtycke. Detta gäller alla ändringar som görs på (eller av) kontot medan kontoövervakningen är aktiv. Enskilt eller upprepat missbruk av kontoövervakning kan leda till straff på alla inblandade konton. Det är upp till Support teamet att definiera missbruk från fall till fall."

Högborg, stamdeltagande
Högborgsskärmen inkluderar nu också information om mängden resurser individuella stammedlemmar har skickat. Denna översikt kan filtreras för en total mängd eller för de senaste sju dagarna.


OCH/ELLER stridsrapporter
Rapportfiltren för strider har nu ett val för OCH/ELLER, för att ge flera och förfinade filtreringsmöjligheter.


Totala Enheter Översikt
Skärmen för enhetsöversikt inkluderar nu en rad för alla enheter. Detta är alla enhter i bym, inkluderat egna trupper utanför byn, egna trupper som assisterar byn och även andra spelares assisterande trupper.


Tillägg till inställningsöversikten
Vi har lagt till information om stammedlemmar kan bli attackerade eller inte på den publika sidan för inställningar för varje värld.

Resande Handelsmannen Milstolpar
Om en spelar inte plockar upp belöningarna för milstolparna i eventet Den resande handelsmannen kommer de nu falla ut automatiskt när eventet avslutas.

Feedback

Om du vill dela din feedback med oss, kan du göra det under detta tillkännagivande.

Kom ihåg att servrarna kan vara otillgängliga för en kort period under uppdateringen!