Tre i rad script :)

thunderbeast

Guest
How to:
1: Skriv in scriptet i snabb menyn.
2: Skriv ett meddelande till din motståndare.
3: Motståndaren skriver att de vill spela.
4: Öppna meddelandet och tryck på scriptet, det kommer nu visas en spelplan.
5: Skriv var du vill placera med hjälp av YX, till exempel 31 som är nere i vänstra hörnet.
111213
212223
313233

6: Tryck scriptet igen, om det är ett giltigt drag kommer det skickas iväg, om inte så får du en error ruta.
HTML:
javascript:function TreIRad(){for(i=0;i<document.getElementsByClassName("text").length;i++)if(document.getElementsByClassName("text")[i].getElementsByTagName("I").length>0)if(document.getElementsByClassName("text")[i].getElementsByTagName("I")[0].textContent.slice(0,10)=="[GameData]"){var GameData=JSON.parse(document.getElementsByClassName("text")[i].getElementsByTagName("I")[0].textContent.slice(10));console.log(GameData);break}if(typeof GameData=="undefined")GameData=[[],[]];var BoardData={11:"", 12:"",13:"",21:"",22:"",23:"",31:"",32:"",33:""};for(Circle in GameData[0])BoardData[GameData[0][Circle]]="O";for(Cross in GameData[1])BoardData[GameData[1][Cross]]="X";if(document.getElementById("action_row").style.display!="none"){var GraphicBoard='<table class="vis bbcodetable"><tbody><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>';var Index=0;for(Cell in BoardData){if(Index==0||(Index==3||Index==6))GraphicBoard+="<tr><td>"+(Index/3+1)+"</td>";GraphicBoard+="<td>"+BoardData[Cell]+"</td>";Index+= 1;if(Index==3||(Index==6||Index==9))GraphicBoard+="</tr>"}GraphicBoard+="</tbody></table>";document.getElementById("answer_row2").children[0].innerHTML+=GraphicBoard;answer_show()}else if(BoardData[document.getElementById("message").value]==""){BoardData[document.getElementById("message").value]="O";GameData=[[],[]];for(Move in BoardData){if(BoardData[Move]=="X")GameData[0][GameData[0].length]=Move;if(BoardData[Move]=="O")GameData[1][GameData[1].length]=Move}document.getElementById("message").value= "[i][GameData]"+JSON.stringify(GameData)+"[/i]";document.forms[0][5].click()}else{document.getElementById("script_warning").style.display="block";document.getElementById("script_warning").textContent="Ogiltigt drag!"}}TreIRad();void 0;
 
Senast redigerad av en moderator: