[Till Tyskland] Problemen med .se

Ogiltigt

Well-Known Member
[Till Tyskland] Problemen med .se - BESVARAT

Hej igen allihop!

Detta är inte bara ett meddelande som är till för spelarna på .se och den svenska communityledningen, utan främst ett meddelande som är menat för att bli läst av det tyska kontoret som själva tar besluten angående de svenska servrarna. Jag tror ärligt talat förändring kommer ske om vi kan få de tyska anställda att orkar ta sig tiden att läsa det här meddelandet. För att underlätta för alla skriver jag 2 versioner, en svensk och en engelsk ~översättning.

Förord

Hej! Jag ska försöka fatta mig kort så att ni får en inblick i det problemet som finns på de svenska servrarna, hoppas ni inser och kan förändra på något sätt.

Mvh Felix


Text

Under den senaste tiden har mycket hänt på det svenska gemensamma forumet. Våra community managers har varit i blåsväder ett flertal gånger i olika konflikter, dock har majoriteten av dessa faktiskt inte alls haft något att göra med saker inom deras makt. Det har varit tjafs om inställningar, premiumfunktioner och regler som skall följas eller ej. Men vad har egentligen detta för betydelse då? Varför ska vi ens ha en communityledning som man ska kunna ge förslag till, om det ändå aldrig blir verklighet? Jag vill se en förändring, annars är jag rädd för att TribalWars inte kommer finnas i Sverige om ett antal år.

Enligt mig gör den svenska communityledningen ett fantastiskt jobb, de är volontärer som ställer upp med sin egen tid utan att själva dra någon vinst ur sitt arbete. Dessa gör helt enkelt allt i sin makt för att hålla vår gemenskap på topp, samtidigt blir de dock tyvärr konstant utskällda av spelare pga dåliga inställningar och ännu sämre beslut. Men egentligen är det ju saker som ni (det tyska kontoret) står för... Varför finns då ens en svensk communityledning? Vad är tanken med att ha en communityledning som ni så sällan lyssnar på? Communityledningen är väl trots allt utsedd för att framföra spelarna på .se's tankar, så det kan bli verklighet. Det krävs att ni börjar lyssna på den svenska communityns önskemål, då dessa faktiskt är framförda av oss, spelarna (dvs era kunder). Utan oss skulle inte TribalWars existera, och om ni inte lyssnar på communityledningen så kommer ni ju vara utan oss så småningom.

Vi får dock inte glömma bort att alla spelar detta spelet helt frivilligt. Dock har det skett en gradvis förändring den senaste tiden som gjort att fler och fler konflikter dykt upp. Jag kan faktiskt intyga att väldigt många spelare valt att sluta pga de stora förändringarna ni gör. Det jag främst tänker på är dessa "premium jippon" som ni ska envisas med att ha, senaste exemplet är väl det här vintereventet som verkade så kul när man läste om det. Sedan när man förstod vad som stod skrivet där blev det inte riktigt lika kul. - Jag har spelat TribalWars under massor av år, olika seriöst på olika världar och konton, men kan med säkerhet säga att ert "pay2win"-system har blivit värre för varje år som passerat. Ärligt talat, varför kan inte vi på .se få ha samma premiuminställning som dem på .net har? Dvs endast Premiumkonto och Kontohanterare (+ eventuell farmassistans om det är vanlig farm på världen). Det är uppenbart att ni tagit felsteg, snälla gör om, gör rätt!

En till sak som vi spelare ett tag försökt göra, är att få er att vänta längre med öppnandet av nya världar. Om man studerar hur länge ni väntar med att öppna en värld efter att en annan värld precis startat, så blir denna tiden bara kortare och kortare. Till följd av detta har världarna bara blivit mindre och mindre. Det krävs en förändring även här för att ni ska lyckas få fler spelare/kunder. Jämför er statiskt på v1-v3 i storlek, till skillnad från v11-v13 och i sin tur till v21-v23 så kommer ni väldigt snabbt upptäcka var ni har (eller kanske hade) era kunder.


Förmodligen förstår ni att det är väldigt allvarligt som det ser ut idag och om det inte sker en förändring snart så kommer ni förlora ytterligare kunder som spenderar era härliga premiumpoäng så länge det finns ramar för detta. Jag kan själv utan några som helst problem säga att jag spenderar ca 500pp/månad, detta är ingen jättesiffra - men om ni tänker såhär:

10st spelare som betalar 500pp/månad
eller
1 spelare som betalar 5000pp/månad

Vilket alternativ kommer ni tjäna mest på i längden? Vad är störst chans - att alla 10 slutar eller att den ensamma slutar eftersom han knappt har någon att spela med?:thinking: Matten låter jag er själva ta hand om, men om ni vill garantera era vinster långsiktigt i TribalWars, så följ mina råd.

Slutligen vill jag bara tacka för att ni läst detta och förstår att utvecklingen av .se inte kan fortsätta som den gör - en förändring krävs, och det snart!

Tack på förhand
Mvh Felix
Forewords

Hello! I'll try to be brief so you get a glimpse of the problem on the Swedish servers, hope you realize the situation and can alter your thoughts.

Regards Felix


Text

In recent times, much has happened in the Swedish forum. Our community mangers have been exposed several times by players in various conflicts. However, the majority of these things haven't been within the power of these admins. There have been squabbling about world settings, premium features and rules to be followed or not. Anyway, why does this actually matters? Why do we even have community managers, that players are able to make suggestions for, if the changes still never comes true? I want to see a change, otherwise I'm afraid that Tribal Wars will not be lucrative to operate in Sweden within a few years.

According to me the swedish community managers are making an excellent job, it is volunteers who are spending their own time without themselves having any profit from their work at all. These persons are simply doing everything in his and her power to keep our community on top, even though these volunteers are constantly harassed by players due to bad settings, and even worse decisions. But in real life, these things are what you "the german office" stands for... So, why is there even swedish community managers after all? What is the idea of having community personnel that you so infrequently listen to? The community managers are after all appointed to convey the thoughts of the players, so new ideas can become reality. It is from now on required that you begin to listen to the swedish community mangers's wishes, since these are actually produced by us, the players (your customers). Without us, Tribal Wars wouldn't exist, and if you are not listening to the community managers from now on, you will surely be without us eventually.

We cannot forget that everyone is playing this game completely voluntary. Even though, there has been gradual changes in the recent years which have led to the change, that more and more conflicts have appeard. Actually, I can attest that many players have decided to end their TribalWars-adventure due to the large changes you have made. What I mainly think of, is these "premium events" that you insist on having. The most recent example is this "winter event" that seemed so fun when one read about it. But when you later on understood what was really written there, it wasn't fun at all. - I've been playing Tribal Wars for lots of years, various seriousity on different worlds and accounts, and I can with confiedence say, that your "pay2win" model has become worse for each year that has passed. Honestly, why can't we on tribalwars.se have the same premium settings as those on tribalwars.net? Which only covers Premium Account and Account Manager (+ Farm Assistant if it is ordinary haul-settings). It is obvious that you have made several mistakes, so please redo it, and do it right!

One more thing that we players for a while have tried to tell you, is that you should wait longer before opening new worlds on tribalwars.se. If you study how long you have been waiting to open a new world after another world just started, this time has been just shorter and shorter. Following this, the worlds on tribalwars only become smaller which is not popular for the majority of your player base. So, we need a change here too for you to succeed in getting more players and customers, and for us to have larger worlds. Please compare your statistics on the sizes of v1-v3 (v=world) compared to v11-v13 and in its turn to v21-v23. You will very quickly discover where you have (or maybe had) your customers.


You probably understand that you are perhaps in a very serious situtation as it is today, and if there is not a change appearing soon, you will lose more customers 'who spends your lovely premium points as long as there are reasonable ways of spending them'. I can tell you myself, without any problems whatsoever that I spend about 500pp each month. This is not a giantic mount of money - but if you think like this:

10 players who spend 500pp/month
or
1 player who spends 5000pp/month

On which alternative will you gain as much money as possible, in the end? What's the largest odds? All 10 stop to play or the single one stops because he barely have anyone to play with?: thinking: I let yourselves take care of the math, but if you want to guarantee your long-term gains in Tribal Wars, be smart and follow my advice.

Finally I would just like to thank you for reading this and understanding that the development of tribalwars.se can't continue as it does today - a change is required, and it is soon!

Thanks in advance
Regards Felix


I hope you can excuse my poor english, since it's not my native language

Tack för att du tog tiden och läste! - Och till communityledningen, hoppas jag att det framgår att det skulle uppskattas om detta även skickades vidare till Tyskland.

Med Vänliga Hälsningar och förhoppningar om en God Jul!
//FelixBESVARAT

Har fått svar nu - dock verkar det som att många "ska vara emot förslagen" så att det ska kompensera för de inställningar vi har.. Men vintereventet kunde de iallafall erkänna vara en överdrift

Läs själva

Hi Felix,Sorry about the delay of the answer. The end of the year is quite a busy time for us.I’ll try to answer the best I can to the points you mentioned in your email.Even if it might not always seem obvious for the players, the role of a Community Manager is extremely important. They do forward the feedback and thoughts of the players to us, and also allow us to communicate with you about changes or information we would like to convey.

I can understand that it can be frustrating if you have the feeling that your suggestions and requests are not being forwarded. They are, but we cannot always implement all the wishes of the players. You need to keep in mind that we develop the game for multiple versions and languages, and that it is hard to satisfy all players, since they have different aspirations for the game.Regarding the Winter Event, it was the first event where premium was involved on that scale. We do recognize that mistakes were made in the balancing of the event and lead to situations we didn’t expect and wish. We will take into account the feedback we received and make sure that the next event will be enjoyable for all types of players. Concerning the premium settings, tribalwars.net also has premium worlds now. This is not something we only do on the Swedish version. The fact that the versions’ size are different also explains why there could be some differences in the settings. The classic worlds are the ones we reserved for non-premium (or light premium) settings, so that the option remains for all players.Concerning the dates of new Swedish worlds, it hasn’t changed drastically in the past two years (2012 and 2013). But Tribal Wars is now 10 years old, and it is hard to establish a comparison between worlds launched at different times. However, we will consider the suggestion. It is necessary to also keep in mind that some players would enjoy having bigger worlds when others would rather have worlds open more frequently.I am sorry if you feel that the situation of tribalwars.se is getting worse. We are indeed making changes in the game, but we consider it is necessary and a natural evolution for the game. We do understand that some changes are welcomed by some players and less by others, but I can guarantee that we are trying to keep all our players satisfied with the general direction of the game, and that the development of Tribal Wars in 2014 will reflect this choice.Regards,


Thomas Raimbault

Lead Community Manager Tribal Wars
 
Senast ändrad:

Abel

Guest
Respekt. Grymt jobbat! Men jag tror tyvärr att det är dålig chans att detta når fram till någon som faktiskt har något att säga till om..

Detta sammanfattar ungefär allt vad som sägs överallt på .se just nu. De flesta håller med dig, även de som slösar prem. Tw är dött, innogames dödade sitt eget spel.
 

Ogiltigt

Well-Known Member
Respekt. Grymt jobbat! Men jag tror tyvärr att det är dålig chans att detta når fram till någon som faktiskt har något att säga till om..

Detta sammanfattar ungefär allt vad som sägs överallt på .se just nu. De flesta håller med dig, även de som slösar prem. Tw är dött, innogames dödade sitt eget spel.
Vi får se :) Drog iväg ett mail nyss till innogames, men du har förmodligen rätt ändå :p
 

SniX

Member
Mylet bra sammanfattat om vad som skrivits på externa under dagarna!
+1!


Värkar som att u förstått vad alla vill ha igenom med sina kommentarer.

//SniX
 

Ogiltigt

Well-Known Member
Tack allihop! :)

Mylet bra sammanfattat om vad som skrivits på externa under dagarna!
+1!


Värkar som att u förstått vad alla vill ha igenom med sina kommentarer.

//SniX
Det var precis det jag ville förmedla, en så central och samlad bild av vad vi (spelarna) vill - eller åtminstone som jag förstått det.

Ska se vad som händer, men det bästa vore om fler personer kunde skicka in liknande meddelanden till dem, det är trots allt kvantiteten som räknas :)
 

The Conqueror

Guest
Hej alla.

Först vill jag framföra ett tack till Ogiltigt som har framfört sina synpunkter på detta viset, det uppskattas mycket av oss då det underlättar vårt arbete mycket.

Gällande synpunkterna: Mailet som du skickade till personerna på kontoret (Tyskland) har kommit fram. Ett svar kommer att komma så fort som möjligt och jag kommer även att posta det här. Vill dock påpeka att detta är sista dagen för många på kontoret innan de går på julledighet m.m så om inget svar kommer idag så kommer det att dröja ett tag.
 

Ogiltigt

Well-Known Member
Hej alla.

Först vill jag framföra ett tack till Ogiltigt som har framfört sina synpunkter på detta viset, det uppskattas mycket av oss då det underlättar vårt arbete mycket.

Gällande synpunkterna: Mailet som du skickade till personerna på kontoret (Tyskland) har kommit fram. Ett svar kommer att komma så fort som möjligt och jag kommer även att posta det här. Vill dock påpeka att detta är sista dagen för många på kontoret innan de går på julledighet m.m så om inget svar kommer idag så kommer det att dröja ett tag.
Jag tycker ni gör ett underbart jobb, och det glädjer mig att det kommit fram och dessa kommer läsa det - hoppas vi får se någon typ av förändring :)

Stort tack The Conqueror för informationen, det uppskattas!

Mvh Felix
 

henrik338

GuideGud
Handlar väl om att de mjölkar .se tills de stänger ner och hänvisar till .net

De har säkerligen haft någon som räknat på detta, och de insåg att .se var mer eller mindre kört inom ett år eller 2. Så mjölka på tills det inte är nå vinster kvar att göra.
 

Ogiltigt

Well-Known Member
Har fått svar nu - dock verkar det som att många "ska vara emot förslagen" så att det ska kompensera för de inställningar vi har.. Men vintereventet kunde de iallafall erkänna vara en överdrift

Läs själva

Hi Felix,Sorry about the delay of the answer. The end of the year is quite a busy time for us.I’ll try to answer the best I can to the points you mentioned in your email.Even if it might not always seem obvious for the players, the role of a Community Manager is extremely important. They do forward the feedback and thoughts of the players to us, and also allow us to communicate with you about changes or information we would like to convey.

I can understand that it can be frustrating if you have the feeling that your suggestions and requests are not being forwarded. They are, but we cannot always implement all the wishes of the players. You need to keep in mind that we develop the game for multiple versions and languages, and that it is hard to satisfy all players, since they have different aspirations for the game.Regarding the Winter Event, it was the first event where premium was involved on that scale. We do recognize that mistakes were made in the balancing of the event and lead to situations we didn’t expect and wish. We will take into account the feedback we received and make sure that the next event will be enjoyable for all types of players. Concerning the premium settings, tribalwars.net also has premium worlds now. This is not something we only do on the Swedish version. The fact that the versions’ size are different also explains why there could be some differences in the settings. The classic worlds are the ones we reserved for non-premium (or light premium) settings, so that the option remains for all players.Concerning the dates of new Swedish worlds, it hasn’t changed drastically in the past two years (2012 and 2013). But Tribal Wars is now 10 years old, and it is hard to establish a comparison between worlds launched at different times. However, we will consider the suggestion. It is necessary to also keep in mind that some players would enjoy having bigger worlds when others would rather have worlds open more frequently.I am sorry if you feel that the situation of tribalwars.se is getting worse. We are indeed making changes in the game, but we consider it is necessary and a natural evolution for the game. We do understand that some changes are welcomed by some players and less by others, but I can guarantee that we are trying to keep all our players satisfied with the general direction of the game, and that the development of Tribal Wars in 2014 will reflect this choice.Regards,


Thomas Raimbault

Lead Community Manager Tribal Wars
 

The Conqueror

Guest
Ogiltigt var snabbare i fingrarna att posta än mig. ;)

Hoppas de flesta av er är nöjda med svaret som kom, detta kom alltså från högsta ort från InnoGames när det gäller Tribal Wars.

Tack för all eran feedback! =)