Nyhet! Standardisering av reglerna för Tribal Wars!

SuperNova

Administrator
Reaktionspoäng
613
Från och med tisdagen den 20:e november 2018 kommer reglerna på Tribal Wars att standardiseras, så samma regler kommer gälla på samliga versioner. Det innebär att vissa regler kan försvinna, andra kan tillkomma beroende på hur de tidigare har sett ut.

För vår del på den svenska versionen är det dock inga extremt stora förändringar, eftersom vi redan tillsammans med flera andra versioner kört på samma regler.

Det kommer även bli ett nytt sätt att presentera reglerna (de blir integrerade i spelet, istället för som nu på en egen sida utanför själva spelet).
På grund av detta finns en del länkar med i denna version, som i färdigt tillstånd (i spelet) är tänkta att fungera - men eftersom spelets programvara jobbar annorlunda än forumet fungerar de inte här.

De uppmärksamma minns kanske att vi redan en gång tidigare, i april månad introducerat dessa nya regler då med förbehållet att det fanns möjlighet vi behövde justera och revidera dem ytterligare. Det har vi nu gjort, vilket innebär att vi jobbat i ungefär två år för att kunna presentera regler som kan fungera som standard på samtliga versioner av Tribal Wars. Självklart är vi tacksamma för all feedback!
 

SuperNova

Administrator
Reaktionspoäng
613
§1) Allmän information

 1. Läs noggrant igenom följande regler och agera utifrån dem. Detta kommer att leda till en rättvis och trevlig miljö för alla spelare.
 2. Var medveten om att dessa regler gäller för alla aspekter och funktioner i spelet och anslutna tjänster.
 3. InnoGames förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna. Om en ändring sker kommer detta annonseras åtminstone i forumet och på Tribal Wars startsida.
 4. Var medveten om att speciella, tillfälliga världar kan ha ytterligare regler och restriktioner. Dessa kommer listas i tillkännagivandet i forumet och i världens introduktionsmeddelande.
 5. InnoGames kan inte hållas ansvariga för agerande eller kommentarer gjorda av spelare i spelet eller på övriga plattformar. Innehåll gjort av användare kan raderas utan föregående varning eller notifiering om det bedöms vara i strid med reglerna.
 6. Vid frågor gällande någon del av regler, föreskrifter och begränsningar som nämns i dessa paragrafer, vänligen kontakta supportteamet i förväg.
 7. Dessa regler kan inte täcka alla möjliga situationer. Supportteamet har rättighet att välja att bestraffa även situationer som inte täcks av dessa regler.
 8. Vänligen ta hänsyn till att våra Allmänna användarvillkor även gäller våra tjänster och alltid måste följas.
 9. Supportpersonal, Community Management och personal på InnoGames kommer aldrig att fråga om ditt lösenord.

§2) Uppförande

 1. Behandla alltid andra medlemmar av detta spel med respekt. Samspelet med varandra ska vara vänligt och lämpligt.
 2. Supportteamet förbehåller sig rätten att bestraffa eller stänga av spelare som inte följer dessa regler från spelet och / eller anslutna tjänster; beroende på regelbrottet även utan förgående varning eller notifiering. Avstängningar kan och får endast överklagas via supportsystemet.
 3. Vid allvarliga missförhållanden eller missbruk av supportsystemet får supportteamet stänga av berörd spelare från användning av supportsystemet.
 4. Alla spelare är skyldiga att följa instruktionerna från supportteamet. Community Managern är den högsta instans av auktoritet i alla supportärenden. Hennes / hans beslut är slutgiltigt.
 5. Allt du skrivit i spelet eller på anslutna tjänster kan användas som bevis mot dig i ett överklagande eller andra supportfrågor. Vid tveksamhet faller tolkningen av dina meddelanden på supportteamet.
 6. Spelare är förbjudna att efterlikna eller låtsas att vara en annan spelare, en medlem av supportteamet eller anställd hos InnoGames.
 7. Det är förbjudet att göra anspråk på att ha bekanta bland supportteamet eller InnoGames anställda för att tvinga fram någon form av beteende.tt
 8. Det är inte tillåtet att publicera innehållet i någon kommunikation med supportteamet eller andra spelare utan deras uttryckliga medgivande.
 9. Spelare är skyldiga att rapportera information om fel och buggar till supporten så fort de upptäcker eller får kännedom om dem. Underlåtenhet att göra det omgående, i synnerhet om fördelar uppnått på grund av felet, kan leda till straff.
 10. Att dra nytta av en annan spelare som bryter mot reglerna kan också leda till att åtgärder vidtas mot ditt konto. Spelare som tror de kan ha gynnats av ett regelbrott måste kontakta supportteamet omedelbart.
 11. Det är förbjudet att begära handlingar eller information som är direkt eller indirekt relaterade till ägandet av ett konto eller att utpressa, lura eller hota spelare för sådana, likväl som att anstifta ett regelbrott på något annat sätt.
 12. Lagra, dela, publicera eller annonsera någon form av information som bryter mot våra regler i spelet eller på någon ansluten plattform är strikt förbjudet.
 13. Det är förbjudet att använda externa eller spelbundna medel och metoder för att kringgå regler, blockeringar eller tekniska begränsningar som implementerats i spelet eller anslutna tjänster.

§3) Kommunikation och språk


 1. Uttryck, terminologi, media eller länkar till innehåll som visar, godkänner eller åberopar politiskt extremt, pornografiskt, våldsamt, sexuellt, sexistiskt, förolämpande, missbrukande, hotande eller olagligt innehåll är förbjudna i spelet och alla anslutna plattformar. Detta inkluderar censurerade eller på annat sätt ändrade versioner.
 2. Det är förbjudet att använda identifierbara märken, varumärken och / eller skyddade namn som en del av ditt konto, profil, by eller stam.
 3. Att använda spelet för direkt eller indirekt annonsering av webbplatser, projekt eller varumärken är inte tillåtet. Att göra detta trots denna regel kräver uttryckligt medgivande, begärt i förväg, av supportteamet.
 4. Kommunikationen mellan spelare och med supporten måste vara på %s. Supportteamet kan välja att sluta hantera ärenden som inte är begripliga (t.ex. automatiskt översatta).
 5. Spelar- och stamprofiler måste vara på %s. Korta och välkända citat / meningar från andra språk är tillåtna endast om en korrekt översättning på %s tillhandahålls direkt före eller efter.
 6. Spelare ombeds att inte dela personlig information med andra, då denna kan användas för att äventyra deras konto eller på i övrigt olagliga sätt.
 

SuperNova

Administrator
Reaktionspoäng
613
§4) Konton

 1. Varje spelare får bara ha ett konto på varje värld. Det är tillåtet att spela på flera världar med samma konto eller att spela Tribal Wars med flera konton, så länge de inte är aktiva på samma värld.
 2. Om en spelare beslutar att, oavsett skäl, spela på ett annat konto på samma värld måste han/hon säkerställa att en kontoradering begärts och att 24 timmar passerat sedan dess, innan inloggning görs på det nya kontot. Det är inte längre tillåtet att avbryta raderingen efter detta.
 3. Spelkonton raderas vanligtvis från en värld efter 14 dagars inaktivitet.
 4. Skapa och/eller använda ett eller flera konton för att ge sig själv fördelar med ett annat konto ( "pushing"), såväl som att dra vinning av sådant agerande, är förbjudet.
 5. Det är inte tillåtet att skaffa sig, eller försöka skaffa sig obehörig åtkomst till en annan användares konto. Även försöket är straffbart.
 6. Det är förbjudet att dela lösenord eller andra inloggningsuppgifter med andra spelare. Det finns ingen skyldighet för supportteamet att hjälpa till i sådana fall.
 7. Om en spelare inte kan få tillgång till sitt konto och/eller anser att kontots säkerhet har äventyrats, måste supportteamet kontaktas inom sju dagar för att bestrida kontoägandet. Efter denna tidsram är det osannolikt att supportteamet kommer att kunna ge tillbaka tillgång till kontot.
 8. Om funktionen Kontoövervakning används är kontots ägare ensam ansvarig för valet av kontoövervakare och det antas att kontoövervakaren agerar med hans/hennes samtycke. Detta gäller alla ändringar som görs på (eller av) kontot medan kontoövervakningen är aktiv. Eventuella skador som orsakas av kontoövervakaren kan inte återställas och kommer inte att kompenseras. Om reglerna bryts av kontoövervakaren är det möjligt att även det övervakade kontot blir bestraffat.
 9. Användare som spelar från samma enhet eller nätverk (t.ex. samma hushåll, skola, arbetsplats) måste ange detta i sina kontoinställningar under "Delad internetanslutning".
 10. Det är förbjudet att använda tillfälliga/engångs e-postadresser för att registrera eller använda ett Tribal Wars-konto.
 11. Varje spelare är ansvarig för giltigheten och säkerheten för hans/hennes konto och angivna uppgifter.
 12. För att kunna erbjuda våra tjänster får spelare inte maskera kontorelaterad information från supporten med hjälp av tekniska hjälpmedel eller genom någon annan metod. En spelares rättigheter med avseende på integritet gentemot andra användare (som att använda ett anonymt användarnamn) påverkas inte av denna regel.

§5) Premium valuta
 1. Premiumpoäng får endast köpas via vår officiella butik i spelet eller mobilapparna. Att köpa premiumpoäng från andra källor är förbjudet och sådana poäng kan tas bort utan kompensation. InnoGames erbjuder därför ingen support för premium valuta som inte köpts via de officiella källorna i spelet eller apparnas butik.
 2. Sälja, köpa eller erbjuda konton, delar av konton eller externa tjänstser relaterade till konton för premiumpoäng eller andra förmåner är strikt förbjudet. De enda undantagen från detta är element eller funktioner i spelet som är en direkt del av, och designade att, interagera med ekonomin i spelet.
 3. Överföring av premiumpoäng mellan spelare görs helt och hållet på egen risk för deltagande spelare. Supportteamet har ingen skyldighet att hjälpa till i dessa fall. Var medveten om att premiumpoäng mottagna av spelare när som helst kan tas bort retroaktivt, till exempel om de är föremål för återkrav, erhållits bedrägligt, eller emottagits som ett resultat av brott mot reglerna listade här. Om en spelare får premiumpoäng från okänd källa bör supportteamet kontaktas innan de används.

§6) Bots & Scripts
 1. Spelet måste spelas med de stödda webbläsarna över de officiella webbversionerna eller de officiella och uppdaterade mobilapparna. Alla former av åtgärd i spelet måste göras för hand eller med ett urval av tillåtna skript och verktyg.
 2. Bots, verktyg, skript och andra medel som tillhandahåller automatiserade åtgärder eller replikerar och/eller medger tillgång till premiumfunktionalitet är förbjudna om de inte är uttryckligt tillåtna.
 3. En översikt över vilka skript som kan användas i spelet finns här.
§7) Övrigt


Skriptregler

Alla skript måste godkännas av supportteamet. Om du inte är säker på att ett skript eller verktyg är tillåtet bör du alltid först fråga supportteamet genom att skapa ett supportärende. En lista över tillåtna skript kan hittas i forumet.
Följande regler gäller:
 • Alla användarskrip (greasemonkey/tampermonkey/…) eller verktyg (så som extensions/browser addons/plugins) med liknande beteende är förbjudna.
 • Skript får enbart utföra en handling per klick med undantag av omdöpning av kommanon, byar eller rapporttitlar.
 • Skript får inte interagera med Farmassistenten utan särskilt medgivande från Tribal Wars teamet.
 • Ett skript får inte automatiskt skicka information eller agera på en händelse på ditt konto
 • Ett skript får inte fokusera (markera) eller klicka på Attack, Assistans eller OK knappen på Samlingsplatsen eller bekräftelsesidan för kommandon..
 • Skript får inte skicka en attack åt dig, och får inte användas för att skicka trupper automatiskt eller med färre klick än vad som normalt krävs.
 • Ett skript får inte interagera med Premiumbörsen
Tribal Wars teamet kan besluta att ett skript är otillåtet efter eget gottfinnande även om skriptet följer de regler som beskrivs ovan.

Speedrundor

Ytterligare regler kan gälla Speed rundor. Se till att du läst rundans beskrivning noggrang innan du väljer att gå med.
 

Lundav

Active Member
Reaktionspoäng
58
 1. En översikt över vilka skript som kan användas i spelet finns här.
Finns vart? Är det samma skripts som kommer gälla över alla servrar? På co.uk får man tex inte använda fakescripts.
 

KattRag

Member
Reaktionspoäng
3
Får inte dela lösenord..
Hur är det med CO-spelandet som är vanligt sedan åratal tillbaka?!
 

SuperNova

Administrator
Reaktionspoäng
613
 1. En översikt över vilka skript som kan användas i spelet finns här.
Finns vart? Är det samma skripts som kommer gälla över alla servrar? På co.uk får man tex inte använda fakescripts.
Det är en av länkarna som inte funkar i forumet men kommer funka när reglerna sitter på rätt plats. Krasst sett blir det ingen större ändring för oss, eftersom vi redan kör på samma som .net. Hur de tänker göra på co.uk vet jag faktiskt inte, men sannolikt kommer det länka till deras sida med tillåtna skript alternativt så kommer även de köra på samma som .net.
Får inte dela lösenord..
Hur är det med CO-spelandet som är vanligt sedan åratal tillbaka?!
Det här är samma som det alltid varit, det är alltså ingen ändring. I grunden, enligt användarvillkoren är det alltså inte tillåtet att dela sitt lösen med någon annan, det har det aldrig varit. Men eftersom det i dagsläget saknas möjligheter att följa upp regelbrott, och är så pass vanligt att 85% av kontona skulle bli avstängda så innebär det kort sagt att det, som spelet ser ut, inte är möjligt att i verkligheten faktiskt förhindra det. Därför blir det lite udda när vi inte stödjer co-spel men heller inte har möjligheterna att förbjuda det. Men med hänsyn till hur reglerna är kopplade till användarvillkoren måste det stå här, vi förbjuder inte cospel men vi har heller inte möjlighet att hjälpa till i fall där det blir diskussioner om vem kontot tillhör när flera personer har lösenordet.
 
Senast ändrad: