Officiellt! Server merge!

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Kära spelare,

idag vill vi berätta för dig om framtiden för den svenska versionen av Tribal Wars. Det är säkerligen ingen hemlighet för dig att världarna under åren har haft mindre och mindre spelare. För att försöka motarbeta detta har vi arbetat fram en ny funktion som ger oss möjlighet att fortsätta erbjuda dig den Tribal Wars upplevelsen du är van vid och älskar men på större världar med fler spelare att spela mot. För detta har vi skapat möjligheten att ge support på flera språk på vår internationella version av Tribal Wars. I fortsättningen kommer alltså de internationella världarna på Tribalwars.net ge dig möjligheten att fortsätta spela med spelare från hela världen, medan ditt spel och din support kommer att vara på svenska.ds%20servermerge%20w400px.png


Även om processen inte startat riktigt än, vill vi ge dig all information redan nu och samtidigt ge dig tid att ställa frågor.

Valet att kopiera ditt konto till den internationella versionen av Tribal Wars kommer vara tillgängligt från den 4:e december 2018 och framåt. Premiumköp kommer från och med denna dag inte längre vara möjligt på den svenska versionen.

För att kopiera ditt konto till den internationella versionen kommer du hitta en meny på startsidan som hjälper dig i processen. Det enda kravet för att kunna kopiera kontot är att du har en validerad epostadress på det.

När du väl startat processen kommer systemet försöka hitta ett existerande konto med din epostadress på den internationella versionen. Om inget konto hittas får du möjligheten att antingen logga in manuellt på ett existerande konto (om du har ett konto på .net men har använt en annan epostsadress) eller skapa ett nytt konto åt dig. Om ett nytt konto skapas, kommer det ha ditt aktuella kontos användarnamn, flaggor och premiumpoäng. Om kontots namn redan är upptaget kommer du uppmanas att gratis välja ett annat namn. Ditt existerande konto på den svenska versionen förblir oförändrat och går att använda till den sista svenska världen stängs.

Ditt konto på den internationella versionen kommer automatiskt ställas in så ditt spel visas på svenska. Dessutom får du en del gratis föremål för att göra din start på den internationella versionen lite mer bekväm. För att ge dig chansen att starta upp och komma igång direkt kommer en ny värld, en105 att öppnas den 3:e december 2018.

För att enklare få en överblick, så är det denna spelardata som kommer att bli överförd:
 • Ditt användarnamn (såvida det inte redan är upptaget)
 • Saldot på dina Premiumpoäng
 • Dina flaggor
 • Den svenska sidan av spelet (lokalisation/lokaliseringen)
Ingenting utöver detta kommer att bli överfört, utan stannar på ditt svenska konto och förblir tillgängligt och användbart så länge de svenska världarna finns kvar. De gratis föremålen kommer bara delas ut på den internationella versionen.

När överföringsprocessen är klar (vilket bör ske omgående) kan du logga in på den internationella versionen av Tribal Wars och börja (eller fortsätta) spela där. Som vi nämnt kommer ditt konto på den svenska versionen förbli användbart och du kommer kunna fortsätta spela til den sista svenska världen stänger. När den sista svenska världen stängt kommer det fortfarande att vara möjligt att flytta och kopiera över ditt premiumsaldo, men inte dina flaggor.

Vi hoppas att vi med denna funktion ska kunna ge dig en bättre upplevelse av spelet, och många fler år av roligt Tribal Wars!


Om du har några frågor, vänligen titta i vår FAQ nedan. Om din fråga inte besvaras där, kan du kontakta oss!

tribalwarsteamSWE1.png
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Server Merge FAQNär startar överföringen? När slutar den?


Överföringen startar den 4:e december 2018.
För närvarande är det inte möjligt att säga när möjligheten att överföra kommer att stängas, men den kommer vara tillgänglig även ett tag efter att den sista svenska världen har stängts. Men kom ihåg att flaggor kan bara överföras så länge det finns en aktiv, svenska värld tillgänglig.


Var hittar jag möjligheten att överföra?

När du är inloggad på den svenska sidan kommer du hitta en meny till vänster, för att starta överföringen från den 4:e december 2018 och framåt. Verktygen kommer ge dig en steg för steg guide för att antingen kopiera över ditt konto eller slå ihop ditt konto med ett annat på den internationella versionen.

merge_transfer_account_DK_small.pngVad är skillnaden mellan att kopiera, överföra och slå ihop?

Överföringen beskriver den tekniska principen av funktionen, att flytta spelardata från en version till en annan.
"Kopiera" används för att beskriva processen när ett svenska konto kopieras över till den internationella versionen och skapar ett nytt konto där.
En "sammanslagning" är processen där en spelare överför spelardata från en existerande svensk spelare som kombineras med spelardata från en existerande spelare på den internationella versionen.


Är överföringen gratis?

Ja, självklart! Även om ditt användarnamn är upptaget är det gratis att välja ett annat. Dessutom, när du startar överföringen behåller du premiumpoängen på ditt gamla konto här på den svenska versionen samtidigt som saldot också läggs till på ditt nya (eller existerande) konto på den internationella versionen.


Behåller jag mina flaggor och premiumpoäng efter överföringen?

Ja. Din balans blir kopierad (inte flyttad) sådan den är vid överföringen. Det betyder att du behåller din balans på ursprungsmarknaden/versionen (här på .se) och får exakt samma mängd kopierad till ditt nya/existerande konto på .net. Eftersom det inte längre kommer vara möjligt att köpa premiumpoäng till .se när funktionen väl aktiverats rekommenderar vi generellt att man överför till den internationella versionen så fort som möjligt.


Om jag inte kan köpa premiumpoäng längre, hur ska jag kunna använda premiumfunktioner på de kvarvarande svenska världarna?

Eftersom det inte längre kommer vara möjligt att köpa premiumpoäng när överföringarna väl startat, kommer vi heller inte fortsätta köra större event på den svenska marknaden längre.
Det innebär även att du inte längre kommer kunna köpa nya premiumfunktioner, men kommer kunna förlänga existerande.
På grund av detta kommer vi ge spelarna gratis Premiumkonto, Kontohanterare och Farmassistent på de svenska världarna till de stänger.
Notera dock att tack vare att versionen stängs i samband med avslutet av dessa världar kommer det inte ske någon återbetalning av kvarstående funktioner när världarna stänger. Därför rekommenderar vi att man överför till den internationella versionen så snabbt som möjligt.


Vad händer med mina prestationer?

Tyvärr kommer dina prestationer från den svenska versionen inte vara möjliga att överföra till den internationella versionen.


Hur kontaktar jag den svenska supporten?

Om ditt spel är på svenska kommer du automatiskt att bli skickad till den svenska supporten om du väljer att kontakta oss ifrån spelet. Om du loggar in via supportsidan direkt, kan du där välja språk på sidan för språkval.


Vad händer med det svenska forumet och Facebooksidan?

Det svenska forumet och Facebooksidan kommer fortsätta finnas, även efter den sista svenska världen har stängts. När man registrerar sig för ett forumskonto kommer man nu kunna välja språk, för att säkerställa att svenska spelare kan fortsätta registrera sig på det svenska forumet.


Hur fortsätter jag spela med mina vänner och min stam?

Du kan givetvis fortsätta spela på de kvarvarande svenska världarna som vanligt. Eftersom vänlistan inte kopieras över, rekommenderar vi att du skickar ett meddelande till dina vänner på den svenska versionen och kollar om de spelar på den internationella versionen med samma användarnamn.


Behöver jag ange ett nytt lösenord och / eller mail?

Nej. Även om du bestämmer dig för att slå ihop två konton manuellt (registrerade med två olika epostadresser) så ändras inte informationen för att logga in på något av kontona.


Stödjer mobilapparna att jag spelar den internationella versionen på svenska?

Ja. För att använda funktionen för att överföra kommer mobilspelare att få en rapport som inkluderar en länk, och där få valet att starta överföringen från sin inställningsmeny. Efter överföringen av kontot kommer spelet att vara fullt lokaliserat till svenska (det kommer alltså vara på svenska) när man startar på världar på den internationella versionen.


Är det möjligt att ändra mitt språk?

Det är möjligt att ändra ditt språk, men bara till något av de som för närvarande stödjs på den internationella versionen. Listan över språk som stödjs hittar du i spelets regler. För att begära en ändring av ditt språk, skapar du bara ett supportärende. Kom ihåg att när du ändrar ditt språk, kommer dina supportärenden att hanteras av det språkets supportteam.


Är det möjligt att kopiera ett konto flera gånger?

Nej. När överföringen av ett konto är klar, markeras detta och de kan inte överföras igen eller (för konton på den internationella versionen) slås ihop med andra konton från andra språkversioner längre.


Kommer jag kunna fortsätta prata svenska på den internationella versionen?

När svenska blir ett av de språk som stödjs, kommer du så klart kunna fortsätta prata (skriva) på svenska i spelet och till supporten. Men det huvudsakliga språket för att kommunicera med andra spelare (ej svensktalande) förblir på engelska.

För att göra det enklare att organisera stammar och hitta medlemmar har vi lagt till ett "språkval" för stammar som låter dem visa vilka språk som pratas internt i stammen. Kom ihåg att språken som stödjs i spelet (enligt listan i reglerna) är annorlunda än de som kan användas internt.

merge_tribe_language_selector_small.pngOm jag använder funktionen kontoövervakning, vilket språk visas för den som övervakar kontot?

De som övervakar konton kommer alltid se spelet på sitt eget språk, oavsett vilket språk som valts på det övervakade kontot.
Kontot kommer att vara på det språk det är inställt på, även om kontoövervakaren har ett annat språk - ditt svenska konto kommer alltså förbli på svenska även om du har en kontoövervakare som har sitt spel på t.ex. danska men du kan få ändrat språket på ditt konto genom att kontakta supporten.


Något är trasigt/fungerar inte!

Var snäll och låt oss veta! Även om vi framgångsrikt slagit ihop flera språkversioner tidigare, kan det givetvis hända något oförutsägbart. Om du stöter på problem eller bara har ett förslag på hur vi kan förbättra funktionen, tveka inte att kontakta oss!
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Vi kommer försöka utöka denna FAQ med frågor som dyker upp nu, så har ni funderingar så tveka inte att fråga här!


Jag kompletterar med frågor som kommit upp då den danska versionen gjorde sin merge:

Är det möjligt att välja språk?

Om du slår ihop ditt svenska konto med ett existerande konto på .net, kommer ditt språk vara engelska. Om du vill ha språket ändrat till eller från svenska, skicka ett ärende till supporten så gör vi ändringen.

Går sammanslagningen automatiskt med konton på samma epost?

Om ett konto på .net har samma epostadress som du har på ditt svenska konto kommer sammanslagningen bli automatisk för det kontot. Så om du vill slå ihop ditt svenska konto med ett annat konto än det, måste du ändra epostadressen knuten till kontot innan du startar processen.

Om jag har mer än ETT konto, kan alla bli överförda??

Ja, bara upprepa processen med de andra kontona.
Notera att om du redan har ett konto på .net med samma mail som du använt på .se kommer de båda kontona att slås ihop automatiskt.
Kom ihåg att du bara får ha ett konto aktivt på varje spelvärld, så se till att du inte råkar starta på samma värld med flera konton när du överfört.

Ytterligare komplettering med nya frågor och svar:

Om jag har flera konto, kan alla slås ihop till ett och bli överförda?


Att slå ihop flera konton är inte möjligt av tekniska skäl. Att slå ihop två konton från .se till ett på .net är inte heller möjligt. Om man har flera konton på .se kan det finns möjlighet att däremot flytta eventuella premiumpoäng från dessa till ETT konto som sedan överförs eller mergas med ETT konto på .net.

Varför startar w105 på .net den 3:e när vi inte kan överföra förrän den 4:e?

Det främsta skälet är att det garanterat ska finnas en NY värld klar så fort mergen startar så de nya svenska (och norska) spelarna inte behöver starta på en gammal värld.

Man kan dock registrera ett konto på .net, förregistrera på W105 och sedan flytta över sitt .se konto till det kontot när överföringen startar. Om man redan har ett konto på .net som man tänker slå ihop med sitt svenska konto, så startar man givetvis med det.

Är det möjligt att flytta med sig sin Globala mall (för snabbmenyn vid Premiumkonto)?

Nej. Det enda som kommer flyttas/kopieras med kontona är Premiumpoäng och Flaggor.

Varför finns inget Nattskydd/Nattbonus på .net?

.net är den internationella versionen av Tribal Wars, och har som sådan spelare från hela världen. Att aktivera en nattbonus kommer kort sagt innebära att en del spelare blir begränsade när deras huvudel av den aktiva tiden kommer hamna under Nattbonusen. Marknader som har spelare från flera olika tidszoner använder normalt inte nattbonusen på grund av detta. Dock är det inte omöjligt det kan dyka upp i framtiden i någon form.
 
Senast ändrad:

hulkjohnsson

New Member
Reaktionspoäng
1
Kan man alltså merga flera konton in i samma .net-konto? Skulle vara gott att veta ifall man vill dra över en co till samma konto med pp/flaggor/you name it
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Kan man alltså merga flera konton in i samma .net-konto? Skulle vara gott att veta ifall man vill dra över en co till samma konto med pp/flaggor/you name it

Jga håller på att samla en del frågor att ta vidare, detta är en av dem. Men det ser inte ut så, utifrån den info jag har hittills.
 

xouz

Member
Reaktionspoäng
0
Funderade lite på om den sparade globala mallen till snabbmenyn kommer att flyttas över? Misstänker att så inte är fallet? Den kommer att bli rolig att få över om det måste göras manuellt ... xD

Hur blir det med forumen? Kommer detta svenska vara kvar eller kommer allt ske på .nets egna?
 

KattRag

Member
Reaktionspoäng
3
Hur länge kan vi spela svenska spel? Inte kul med net utan natt skydd och folk som lägger förmögenheter på att växa utan att spela etc etc--
För mig är många av premfunktionerna betalt fusk..
 

KattRag

Member
Reaktionspoäng
3
Sedan tyckte jag att jag precis läste att detta ej var aktuellt på svenska servern..
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Jättebra, verkligen något som behövs göras innan servern självdör. Kan äntligen ha lite bra flaggor även på .net^^

En kommentar bara: varför börjar då w105 den 3e men svenskarna får inte gå med innan den 4e? Känns rätt orättvist att missa det viktigaste dygnet i starten :/

Jag tänkte på det redan när jag översatte men tänkte att jag är nog bara gnällig... Frågan är skickad, och en vettig förkaring om det är av tekniska skäl har jag bett om..
Funderade lite på om den sparade globala mallen till snabbmenyn kommer att flyttas över? Misstänker att så inte är fallet? Den kommer att bli rolig att få över om det måste göras manuellt ... xD

Hur blir det med forumen? Kommer detta svenska vara kvar eller kommer allt ske på .nets egna?

Har skickat iväg en fråga om de globala mallarna, men jag misstänker att svaret kommer vara att den inte följer med. Det skulle förmodligen ställa till det om det redan fanns en global mall på det "mottagande" kontot, så det är förmodligen enklast att höppa över - men frågan är fri och jag väntar på ett svar på den.

Forumen kommer vara kvar som vanligt, alla tillkännagivande och liknande kommer fortsätta vara på svenska.
Hur länge kan vi spela svenska spel? Inte kul med net utan natt skydd och folk som lägger förmögenheter på att växa utan att spela etc etc--
För mig är många av premfunktionerna betalt fusk..
Som det ser ut nu, finns ingen plan på att sluta understödja svenska som språk på spelen. Frågan om nattbonusen har jag skickat över till min chef, och det är väl mest en fråga om påverkan på världarna på .net - ju mer man där hör och ser ordet nattbonus, desto större möjlighet att det blir nattbonus.
Man kan absolut tycka vad man vill om premiumfunktioner, men det är inget regelbrott ens enligt de nya reglerna (även om det finns tillfällen till och med jag önskat det var det). Det är inte gratis att leverera ett spel på det här sättet, och jag tycker ändå möjligheten att få premiumpoäng gratis genom att sälja resurser är en ganska trevlig inställning.
Sedan tyckte jag att jag precis läste att detta ej var aktuellt på svenska servern..
Är det en merge du läst inte är/var aktuell?
Jag är ganska övertygad om att det inte var "precis" i formen för en 2-3 veckor sedan, och att det i så fall inte var ett officiellt tillkännagivande. Men absolut, jag har ju visst detta ett tag, och att något inte var aktuellt vid en given tidpunkt är ju inte synonymt med att det inte blev aktuellt sekunden efter. Så för ett par månader sedan, var det helt enkelt inte aktuellt...
 

sebbe16

Member
Reaktionspoäng
9
Fråga om jag har ett konto redan på .Net kan jag flytta över mitt på det så jag får all prem och flaggor från mitt här på där?
 

Commandos65

Member
Reaktionspoäng
2
Om man sitter med 30 och 7 dagars prem på lagret på se. innebär det att de är totalt värdelösa nu då?
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Fråga om jag har ett konto redan på .Net kan jag flytta över mitt på det så jag får all prem och flaggor från mitt här på där?
Det ska inte vara några problem, utan ska förhoppningsvis fungera utan problem alls. Jag saknar info om exakt hur alla punkter vid överföring/merge av kontona ser ut men förmodligen får du godkänna från båda epostadresserna om du har olika på de båda kontona. Har du samma ska det kunna ske automatiskt.
Om man sitter med 30 och 7 dagars prem på lagret på se. innebär det att de är totalt värdelösa nu då?
Njä, värdelösa är dom ju knappast. De ger dig fortfarande 30 och 7 dagars premiumkonto.
Men du har ju ingen större glädje av dem när gratisfunktionerna väl aktiverats (jag har inget datum än), det är helt sant.
Men man kan ju alltid skriva till supporten, så kan vi säkert hjälpa dig omvandla i alla fall de där 30 dagars till poäng :)
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Språket kan behövas justeras av supporten beroende på om man redan hade ett aktivt konto på .net.

Och föremålen ligger som loginbonusar, det var inte så där jättetydligt men ligger som "Daglig Login Bonus: Särskilda överföringsbelöningar" om du kollar där.
 

N0ts0s3rious

New Member
Reaktionspoäng
1
Några nya uppgifter om när man senast kan överföra sitt konto till .Net om man inte har gjort det än?
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Några nya uppgifter om när man senast kan överföra sitt konto till .Net om man inte har gjort det än?
Det finns (så vitt jag vet) inte något satt datum än, men att man börjar försöka runda av och stänga ner alla världar innebär ju att man ser en deadline. Kollar man på hur länge möjligheten fanns på den danska versionen innan den stängde fullständigt, så gissar jag på att man anser mergen vara avklarad i mars någon gång - men det är som sagt min gissning utifrån hur det såg ut för .dk.

Men kollar man på .dk så har man ju gått ut och meddelat det här ett par dagar innan så det är ju inte som man bara *pang* stänger en dag så där random.
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Jag vill bumpa upp den här informationen, eftersom det börjar dra ihop sig nu när samtliga världar på den svenska marknaden är stängda.

Har du inte överfört ditt konto här på .se än, så gör det snarast.

Med största sannolikhet kommer det dröja ett tag ännu innan man helt stänger ner .se men ju längre tiden går, desto svårare blir det att lösa eventuella problem efterhand som loggar raderas och det t.ex. inte är möjligt att gå igenom flaggor och premiumpoäng när det inte längre finns aktiva världar.

Jag vill också vara tydligt med att när denna version väl stängs, finns inte längre någon som helst möjlighet till att korrigera premiumpoäng eller ens överföra konton - när versionen stängs försvinner all data som inte överförts eller lagrats i oåtkomliga arkiv.
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Funktionen för att överföra sitt konto till .net är nu officiellt borttagen, tillsammans med startsidan :(


Det är alltså inte längre möjligt (inte ens genom att klicka på gamla länkar) att överföra, och i och med detta finns inte längre någon som helst möjlighet att korrigera premiumpoäng och/eller flaggor.
 

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
190
Efter en mängd strul, felrapporter, lösningar, nya felrapporter och nya lösningar verkar det nu som man fått ett slags "sista chansen" överföring att fungera.

Du ska nu alltså fortsatt kunna överföra ditt konto från den svenska versionen till den internationella och även få med Premiumpoäng och flaggor.

Dock kräver detta att en del förutsättningar är uppfyllda:
 • Ditt konto kan inte vara överfört tidigare.
 • Ditt konto måste finnas kvar, det går alltså inte att överföra ett konto som av något skäl är raderat.
 • Du måste ha tillgång till ditt spelarnamn och lösenord.
Det kräver också en del pysslande;
 1. Gå till Tribal Wars startsida på https://www.tribalwars.net
 2. Se till att du är utloggad, det ska alltså inte stå Välkommen XXX utan finnas rutor för ditt namn och lösenord.
 3. Välj den svenska versionen i menyn uppe vid flaggorna.
1608982970485.png
 1. Se till så du fortfarande är utloggad.
 2. Knappa in ditt användarnamn och lösenord från den svenska versionen

Om kontot inte tidigare är överfört, och finns kvar, kommer du få upp följande;
upload_2019-6-29_14-51-6.png

Notera att vi fortfarande inte har någon som helst möjlighet att vare sig återställa lösenord, kontrollera epostadresser, premiumpoäng eller flaggor. Antingen fungerar detta sätt att överföra kontot, eller så saknas möjligheter att justera, reglera, kontrollera eller åtgärda.
 
Senast ändrad:
Topp