Sänkning av adelspriser! (1/3)

The Conqueror

Guest
Hejsan allihopa!

Enligt dem nya riktlinjerna för inställningar och end-game, har nu Värld 14 uppnått kravet för att få sänkta adelspriser.

Minskning av pris på paket/guldmynt till 1/3 av det ursprungliga priset.

Denna inställning kommer att genomföras efter att antalet spelare på en värld faller under 400 och håller sig under i minst en vecka.

Värld 14: 370 spelare (Just nu enligt TWstats.)

Ändringen genomförs på: Onsdag 20:e Juni