"Renovering" av Attackplaneraren

SuperNova

Administrator
Reaktionspoäng
636
Hej, modiga äventyrare, herrar och damer!
Den här vackra dagen våren 2021 är vi glada att kunna meddela något våra utvecklare har arbetat med ett tag nu:

En omarbetning av Attack Planeraren!

Den nuvarande Attack Planeraren är besvärlig att använda och därför begärde communityn en omarbetning av den.
Eftersom utvecklingen fortfarande pågår är det ännu möjligt att införa små justeringar och förändringar. Vi vill skapa den bästa möjliga upplevelsen för er alla, så vi ber ödmjukt om din feedback på detta tillkännagivande.


Design Ändringar1617657573861.png


Den nya attackplaneraren kommer att delas upp i tre nyckelavsnitt och du kommer åt den på samma sätt som den nuvarande Attack Planeraren. Dessa tre avsnitt är kartan, orderlistan och ordertilldelningsformuläret och de kommer att visas när spelaren bockar i "öppna attackplanerare" på kartskärmen. Detta säkerställer en ren början för varje del av verktyget och ger användarna åtkomst utan att skapa förvirring. Den första nya nyckelsektionen är:

Kartan

Kartan gör det möjligt för spelaren att välja mål direkt från kartan. Om du klickar på en by infogas koordinaterna i formuläret och de tas bort från formuläret om man klickar en gång till. Det kommer visa en unik ikon på byar som det refereras till i en order - en ikon för Attacker, en ikon för Fakes och en ikon för Support. Dessa ikoner kommer att vara unika för Attack Planeraren för att undvika förvirring (vi har använt tillfälliga ikoner för att illustrera.)


1617657643769.png

Orderlistan

Den andra nyckelsektionen i den nya Attack Planeraren är Orderlistan. Orderlistan visar order som spelare tilldelat sina stamkamrater. Orderna visas i kronologisk ordning, från nyaste till äldsta. Namn, typ, mål, attacktid, tilldelade spelare och tilldelat truppantal för en order kommer att listas. Spelare kan redigera ordern genom att trycka på redigeringsknappen som visas i det övre högra hörnet. När de tilldelade spelarna slutför ordern, kommer en bock att visas bredvid deras namn, vilket bekräftar att de har skickat trupperna som listats till de angivna målen. Vi överväger att göra detta beroende av spelarens integritet / delningsinställningar.


1617657658639.png

För att ge kommandon finns det ett separat avsnitt.

Tilldelade order kommer att visas för spelare på deras Samlingsplats, så att de snabbt kan se vilka attacker de behöver skicka och när. Spelare behöver helt enkelt bara klicka på en by som är listad i ordern, och den fyller i kommandot med de trupper som krävs och ställer in rätt by som mål. Därifrån kan de slutföra attacken som normalt. Spelare kan uppfylla orders från vilken som helst av sina byar.

Så länge spelaren skickar rätt trupper bryr sig Ordern inte om attackerna eller supporten kommer från olika byar. När en Order fullföljs visas en bock bredvid dess namn så att de kan se att de har slutfört Ordern. X antal timmar efter sändningstiden som anges i ordern raderas den automatiskt från spelarens Samlingsplats.


1617657674619.png

Order formuläret

Det tredje och sista nyckelavsnittet är formuläret för Ordern. Spelare kan tilldela order till spelare i sin stam från orderformuläret. De kan namnge sina orders, men som standard namnges de automatiskt i numerisk ordning (så deras första tilldelade order kommer automatiskt att kallas Order nr 1). Det kommer att vara möjligt att manuellt lägga till bykoordinater för en order, eller klicka på byar på kartan för att lägga till dem i ordern. Spelare kan ange exakta typer och mängder trupper som behövs för en attack, support eller fakes. Om spelaren inte anger ett antal för en trupptyp kommer den automatiskt att uteslutas från ordern.

Eftersom spelare tilldelar attacker till andra spelare, vars byar de inte kan ange, kan spelare bara ställa in tiden attacken ska anlända - de spelare som tilldelas ordern kommer att få den önskade sändningstiden för sina attacker när de får sina order från Samlingsplatsen. Spelare kan välja stammedlemmar från en lista och använda sökfunktionaliteten för att hitta specifikt stammedlem.

När ordern väl tilldelats kommer ordern att visas i orderlistan i attackplaneraren och på Samlingsplatsen för tilldelade spelare. Precis som på Samlingsplatsen rensas orderna bort X timmar efter angiven ankomsttid.

Players will be limited to up to target 50 villages in one order, but the number of orders is not limited. This cap is due to technical limitations and may be raised during Beta and/or while the feature is live and there is enough data for us on how much strain it puts onto the game servers. Also, the cap is to prevent inflating the order list with an overwhelming amount of villages to attack, but we will wait for feedback on that.

Spelare kommer att begränsas till upp till 50 byar i en order men antalet order är obegränsat. Denna gräns är för på grund av tekniska begränsningar och kan komma att ändras under testningen på Beta och/eller när vi har tillräckligt med data för att kunna avgöra hur mycket jobb det innebär för servern. Ett annat skäl till begränsningen är att vi vill förhindra att order listorna blir så stora att de blir ohanterbara men vi kommer som sagt vänta på feedback om detta.

1617657690594.png

Din åsikt och synpunkter?

Eftersom vi vill att Attack Planeraren ska användas av så många av er som möjligt, gäller denna renovering hela Attack Planeraren och ändrar den drastiskt. Därför vill vi också ha din feedback om detta! Om du har några frågor, vänligen meddela oss i kommentarerna.


 
Senast ändrad: