Nordisk server

Nolis

New Member
Reaktionspoäng
20
Något som varit på tapeten den senaste tiden är sammanslagning av servrar, nu senast blev både den slovenska och den kroatiska servern tillagd till .net och här på externa har det diskuterats om .se skulle gå samma väg till mötes och bli en del av .net. Jag tycker inte att man ska gå så långt då jag håller med Nova om att man då tappar en del personlighet och samhöriget med servern och teamet bakom det.

En idé skulle då kunna vara ett mellanting, att man delar upp det i regioner istället för länder. Vår region skulle då vara Norden och då bestå av .se, .no och danskar och finländare. För att då behålla personligheten med servern men ändå ha en konkurrenskraftig och intressant server med fler spelare. I och med att man spelar med de nordiska länderna så skulle det fortfarande gå att ha t.ex. nattskydd då det är upp till 2h skillnad i tidszon mellan ursprungsländerna till skillnad från .net där det kan vara skillnader på natt och dag. Därav skulle man kunna bevara individualiteten i servern.

Sett till språk och kommunikation så ser jag inte så stora problem där. Engelska kan användas vid behov som det ibland har behövts med finländarna som började spela på .se men annars förstår man många på deras modersmål inom Norden. Teamet bakom Nordenservern skulle behöva bli större än .se har nu men inte såpass mycket större att man tar bort personligheten bakom det.

Nu vet jag inte hur mycket jobb som skulle behöva göras och som vid de flesta nya implementeringar så skulle det säkert bli en del fel till en början men för att försöka vända på sjunkande deltagandeantal på flera nordiska servrar så tror jag att det här är en väg att gå för att undvika att även .se blir en del av .net och helt tappar sin personlighet och individualitet.
 

SuperNova

Guest
Tyvärr misstänker jag att det loppet är kört tack vare att den danska versionen redan har mergats med .net.

Det är ju inte helt enkelt med de här överflyttningarna av konton, så jag har en känsla av att det är så att säga gjort för specifkt överföring till EN version där man då har gjort ändringar på programvaran så man kan justera språk och var supportärenden går. En del av poängen med att slå ihop versionerna är ju att supporten för de olika språkversionerna ska finnas kvar.
Du kommer alltså fortfarande få dina ärenden hanterade av "rätt" språkversion i supporten, men spelandet kommer göras tillsammans med alla andra på .net. Det innebär för supportens del att man måste ha samma regler, och samma förhållningssätt. Om något supportteam säger nej till att hjälpa sina spelare med vissa saker, måste alla göra det eftersom spelet sker på samma världar. Det blir helt enkelt inte rättvist om vi hjälper våra spelare med t.ex. omstarter när det blivit fel om andra spelare inte får samma hjälp.

Lite synd är det att man inte initialt valt att göra en sammanslagning av de nordiska versionerna, eftersom vi som sagt har fördelen att kunna hantera varandras språk på ett ganska enkelt sätt. Men det är också viktigt att ta till sig att sammanslagningen av servrarna är ett alternativ till att stänga ner versionerna helt, så som gjordes med den finska versionen. Fördelarna är ju jättestora, man kan få med sig sitt konto, och sina flaggor istället för att tvingast starta om på nytt. Och i förlängningen ska världarna kunna bli större också, vilket många har saknat.
 
Topp