Officiellt! Kontosäkerhet

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
182

Kontosäkerhet1621798375201.png

Ditt kontos säkerhet är viktig!


Kära spelare,

alltför ofta måste Tribal Wars supportteam hantera fall där spelare, som du själv, förlorat tillgång till sitt konto, när en co-spelare visare sig vara en skojare eller när kontoövervakningen har missbrukats. Denna forumspost är tänkt som en påminnelse så du håller ditt konto så säkert som möjligt!

En spelares konto kan skadas mycket när någon får eller skaffar sig obegränsad åtkomst. Världar du har lagt ner månader på, kan omintetgöras med bara några få klick utan att det finns möjlighet att återskapa det.

Lägg märke till att supportteamet inte kan ingripa i de flesta situationer. Det beror på att vi har flera spelregler som fastställer att åtgärder på ett konto alltid sker med ägarens samtycke, oavsett vilka åtgärder som har ägt rum.
Dessa regler finns för att skydda ett kontos faktiska ägare, men bara under förutsättning att dessa ägare har skyddat sitt konto tillräckligt bra. Supportteamet kommer aldrig att ingripa i åtgärder i spelet. Supportteamet har inget sätt att separera misstag från missbruk utan att ta partisk ställning - misstag i spelet är tyvärr, en del av spelet.

Förklaring av reglerna


Spelreglerna som gäller den allmänna säkerheten för ditt konto är följande:
4.6. Det är förbjudet att dela lösenord eller andra inloggningsuppgifter med andra spelare. Det finns ingen skyldighet för supportteamet att hjälpa till i sådana fall.
4.7. Om en spelare inte kan få tillgång till sitt konto och/eller anser att kontots säkerhet har äventyrats, måste supportteamet kontaktas inom sju dagar för att bestrida kontoägandet. Efter denna tidsram är det osannolikt att supportteamet kommer att kunna ge tillbaka tillgång till kontot.
4.8. Om funktionen Kontoövervakning används är kontots ägare ensam ansvarig för valet av kontoövervakare och det antas att kontoövervakaren agerar med hans/hennes samtycke. Detta gäller alla ändringar som görs på (eller av) kontot medan kontoövervakningen är aktiv. Enskilt eller upprepat missbruk av kontoövervakning kan leda till straff på alla inblandade konton. Det är upp till Support teamet att definiera missbruk från fall till fall.
4.10. Det är förbjudet att använda tillfälliga/engångs e-postadresser för att registrera eller använda ett Tribal Wars-konto.
4.11. Varje spelare är ansvarig för giltigheten och säkerheten för hans/hennes konto och angivna uppgifter.
Du hittar hela lista med spelreglerna här. Notera att när du registrerar dig bekräftar du att du läst och förstått dessa regler.

Förtydliganden

4.6. Det är förbjudet att dela lösenord eller andra inloggningsuppgifter med andra spelare. Det finns ingen skyldighet för supportteamet att hjälpa till i sådana fall.
Denna spelregel, i sin ordagranna mening, säger att det är strängt förbjudet att ha flera spelare på ditt konto. Även om co-spel tolereras på Tribal Wars International stöds det inte.

Därför kommer alla åtgärder som görs på spelarens konto åtgärder som faller under kontoägares ansvar. Om ägaren varit vårdslös eller oförsiktig med sitt lösenord eller valt co-spelare de inte kunde lita på, kan detta orsaka enorma oåterkalleliga skador på kontot.

Supportteamet kommer inte ingripa om åtgärder på kontot togs av en vanlig spelare på kontot, eftersom det anses vara en behörig spelare. Dessutom, eftersom vi inte stöder co-spel, tänk på att inloggningar av misstag på fel värld på ett konto kan få det avstängt för multikonto, så var försiktig.


4.7. Om en spelare inte kan få tillgång till sitt konto och/eller anser att kontots säkerhet har äventyrats, måste supportteamet kontaktas inom sju dagar för att bestrida kontoägandet. Efter denna tidsram är det osannolikt att supportteamet kommer att kunna ge tillbaka tillgång till kontot.
4.10. Det är förbjudet att använda tillfälliga/engångs e-postadresser för att registrera eller använda ett Tribal Wars-konto.
4.11. Varje spelare är ansvarig för giltigheten och säkerheten för hans/hennes konto och angivna uppgifter.
Dessa tre regler kommer att utvärderas tillsammans. Som en helhet kan de sammanfattas till att välja en giltig e-postadress för ditt konto och även se till att du kontrollerar mailen på det regelbundet. En viktig faktor i att "stjäla" någons konto är att äga e-postadressen kontot är registrerat på. Enligt reglerna är spelaren som äger e-postadressen kontot är registrerad på också den faktiska ägaren av kontot. Detta är också den enda faktorn som supportteamet kommer att utvärdera för att försöka bestämma ägarrätten till ett konto.

Spelet tillåter ändring av e-postadresser. Varje e-postadressändring kan dock rullas tillbaka av ägaren till den tidigare e-postadressen inom en 14-dagars period. Tack vare det kan du själv bestrida ändring av kontoägande i 14 dagar genom att helt enkelt kontrollera din inkorg regelbundet och använda återställningslänken som skickades till den gamla e-postadressen.

Efter 7 dagar kommer supportteamet inte längre att ingripa. Kontoägare bör därför se till att kontrollera kontona regelbundet och rapportera stöld eller missbruk så fort som möjligt. Enligt reglerna 4.10 och 4.11 är det ditt ansvar som kontoägare att välja en giltig e-postadress som gör att du kan garantera ditt kontos säkerhet.

4.8. Om funktionen Kontoövervakning används är kontots ägare ensam ansvarig för valet av kontoövervakare och det antas att kontoövervakaren agerar med hans/hennes samtycke. Detta gäller alla ändringar som görs på (eller av) kontot medan kontoövervakningen är aktiv. Enskilt eller upprepat missbruk av kontoövervakning kan leda till straff på alla inblandade konton. Det är upp till Support teamet att definiera missbruk från fall till fall.

Denna regel är ganska självklar. Genom att välja en kontoövervakare och anpassa begränsningarna i vad kontoövervakaren kan göra under Inställningar, tillåter du uttryckligen din kontoövervakare att utföra handlingar på ditt konto. Genom att anpassa dessa begränsningar ger du en spelare på ditt konto förhandsgodkännande att utföra dessa handlingar. Supportteamet kommer aldrig ingripa i fall av missbruk av kontoövervakning.

Att välja någon pålitlig för att hantera ditt konto medan du är borta är en del av spelet, lika mycket som att begränsa tillgången till spelets funktioner för den här spelaren beroende på hur mycket du litar på dem. Om du inte har inaktiverat viss åtkomst för den här kontoövervakaren (i spelinställningar) under tiden kontot övervakas kommer alla åtgärder på kontot att betraktas som om de ägt rum med ägarens medgivande.


Hur du skyddar ditt kontoSteg 1: Välj en giltig e-postadress
Att välja en giltig e-postadress är ett av de viktigaste stegen för att skydda ditt konto. Som beskrivs ovan beror ditt kontos ägande på att du äger e-postadressen det är länkat till. Som beskrivs ovan beror ditt kontos ägande på att du äger e-postadressen det är länkat till. Utöver det ger ditt kontos e-postadress dig möjligheten att reversera förändring av ägare lika väl som lösenordsåterställning.

Genom att välja en e-postadress du kontrollerar regelbundet kan du snabbt ingripa i stöldsituationer och undvika stora skador på ditt konto. Om du är orolig för reklam eller "skräppost" från Tribal Wars eller InnoGames kan du inaktivera dessa e-postmeddelanden i dina kontoinställningar. På det här sättet försvinner inte viktiga e-postmeddelanden på ett konto som du aldrig kollar, eller drunknar i skräppostmapparna.

Steg 2: Välj ett starkt och unikt lösenord
Man får åtkomst till ditt konto genom att ange (det offentliga) användarnamnet och ett privat lösenord. Ditt kontos lösenord är alltså det sista hindret för att komma in på ditt konto. När någon väl fått åtkomst är ingenting omöjligt. På bara ett par sekunder kan man göra mycket, oåterkallelig, skada på ett konto, och därför måste du se till att ditt kontos lösenord är så starkt som möjligt.

Några tips och tricks för att komma igång:

1) Använd långa lösenord. Tribal Wars kräver minst 8 tecken, men... ju fler desto bättre!
2) Blanda vanliga bokstäver med specialtecken och siffror! Att lägga till dem på slumpmässiga platser gör dem svårare att gissa och knäcka!
3) Undvik att återvinna lösenord! Vi är väl medvetna om hur många lösenord en genomsnittlig person behöver komma ihåg. Detta leder till att många återanvänder lösenorden. Det sämsta med det är... blir du hackad där? Blir du hackad här... (och omvänt). Försök använda olika lösenord på varje webbplats du använder! Om du inte redan gör det; överväg att använda en lösenordshanterare. Lösenordshanterare låter dig säkert lagra dina lösenord, vilket innebär att du inte behöver komma ihåg de mest komplicerade och säkra lösenorden.
4) Undvik vanliga ord, fraser eller kombinationer. duuh!
5) Undvik födelsedagar eller namn! Någon som försöker komma in på ditt konto kan mycket enkelt ta reda på mycket om dig genom slumpmässiga konversationer eller sociala medier. Du gratulerade din katt på födelsedagen i morse och postade det på sociala medier? Bra! Nu vet dom födelsedagen och kattens namn. Bäst du undvika att använda det som lösenord!

1621798140260.png


Steg 3: Ändra ditt lösenord när en co-spelare lämnar

Alldeles för ofta ställs supportteamet inför spelare som inte ändrat sitt kontos lösenord efter en co-spelare lämnat. Dessa co-spelare återvänder sedan till ett annat konto på världen, eventuellt en fiende, och ser ett enkelt sätt att förstöra ditt konto. Kanske har de också delat inloggningsuppgifterna till ditt konto med sina vänner.

Ditt konto är därmed tillgängligt för många människor som alla kan skada ditt konto!

Även utan att en co-spelare lämnar rekommenderar vi att du byter lösenord regelbundet. Du vet aldrig var ditt kontos inloggningsuppgifter har läckt ut, av misstag eller med flit!

Steg 4: Begränsa kontoövervakningen

Vi vet, alla behöver en paus från spelet då och då! När du ger ditt kontoövervakning till en annan spelare ger du den spelaren nästan full kontroll över ditt konto. Av den anledningen, se till att du helt litar på spelaren du ger kontoövervakningen.

Utöver det, se till att gå till Inställningar och bocka bara i relevanta behörigheter. Se också till att gå igenom den här sidan för varje kontoövervakare du väljer, eftersom du kanske vill ge olika åtkomst för olika spelare eller situationer.

sitter.png

Feedback & FörslagHar du några fler tips och tricks? Dela dem med oss och hjälp dina medspelare skydda sina konton! Vi tar tacksamt emot din feedback och förslag i den här tråden direkt!


Lycka till i spelet!

tribalwarsteamSWE1.png


Tack till JawJaw för underlaget som finns på engelska här!
 
Senast ändrad:
Topp