Event Inta borgen är tillbaka igen!

SuperNova

Community Management
Tribal Wars Teamet
Reaktionspoäng
182
CAlogo_h250px.png
Kära spelare,

Det är dags att återigen skicka ut dina legosoldater för att visa fienden att deras defensiva strukturer inte betyder ett smack för dina arméer! Inta Borgen är tillbaka, med förnyad kraft!

Angeppet startar: Tisdagen den 12:e april
Alla attacker måste upphöra till: Tisdagen den 26:e april
Deltagande världar: Alla utom Classics, Speed & Non-premium


Till Vapen!

Du kan delta i striderna via byöversikten eller ikonen med den brinnande borgen i det övre högra hörnet.

I detta eventet blir du grupperad med 49 andra spelare på världen. På eventskärmen kan du se den borg som just nu attackeras och arméerna som belägrar den. Ditt jobb är att använda de legosoldater du har tillgängliga för att förstärka de belägrande styrkorna och hjälpa dem att inta borgen. Dina tillgängliga grupper legosoldater visas på eventskärmen.

Nya legosoldater kommer rekryteras till din armé var 30:e minut, till ett max på 16. Varje gång du väljer att förstärka en gren av belägringsarmén kommer en grupp av legosoldater skickas från ditt läger och öka framstegsmätaren med fyra poäng. När tillräckligt många legosoldater skickats till den specifika grenen av armén kommer de göra sin plikt och försvara trupperna eller attackera borgen.

CAmercenary.PNG


Det finns tre slags arméer att förstärka:
  • Angreppt: Riddare, fotsoldater och andra soldater. Den främsta attackstyrkan. När framstegsmätaren är full, kommer 1-5 skada (plus bombardemang) att utdelas mot borgen.

  • Flottans Leveranser: Skepp för att förstärka de övriga Legosoldaterna. När framstegsmätaren är full, lägger detta till 50% färdigställande av Angrepp och Bombardemang mätarna.

  • Bombardemang: Dina katapulter och blidor, försvagar de starka förvarsmurarna på borgen. När framstegsmätaren är full kommer den utdela 1 poängs skada på borgen och öka skadan gjord av Angrepp med 3 poäng.
CA_assault.png


Inta Borgen

När borgen når 0 HP blir den förstörd. Medaljerna som finns i borgen fördelas lika mellan alla deltagande spelare och dina arméer går vidare mot nästa borg, som kommer att innehålla ännu fler medaljer!

Medaljer delas även ut beroende på din position i de individuella rankningarna. Ju mer du bidrar till en kategori, desto fler medaljer får du när respektive kategori genomför sitt kommando.

När en borg kommer under 10 HP, har du möjlighet att plundra den. Det kommer att omedelbart orsaka 1 poäng skada på borgen och ge extra medaljer! Var fjärde borg som blir intagen kommer att ge din grupp extra bonus medaljer.


Samarbeta i Stammen

Om du är medlem i en stam, kommer varje medalj du får även att räknas in i stammens totala framgång. När stammens totala antal medaljer när en viss gräns, aktiveras en bonus för hela stammen under 48 timmar! För denna omgång av eventet är det gjort fyra förbättringar till den funktionen:

  1. Du kan nu bidra med extra medaljer så ofta du vill, men kostnaderna för detta kommer vara stigande. Kostnaden återställs varje dag. Kom ihåg att donerade medaljer enbart läggs till stammens mätare, inte din egen personliga.
  2. De tre nivåerna av medaljer som krävs från lägst till högst är: +10% rekryteringshastighet, -10% myntkostnad och +10% resursproduktion.
  3. Beroende på din stamgräns, låses den tredje nivån upp vid 7500 x stamgränsen. Nivå två vid hälften av det, och nivå ett vid en fjärdedel av det.
  4. När du donerar medaljer har du nu en 50% chans att få minst en extra legosoldat, upp till max fem. Med hjälp av detta är det möjligt att gå över taket på maximalt antal legosoldater, men du kommer inte kunna köpa ytterligare legosoldater förrän du är under taket igen.

ca_tribegauge_102018.png


Kraften i Medaljer

Dina surt förvärvade medaljer kan användas i vår eventshop, där de kan bytas ut mot intressanta föremål. Föremålen du byter till dig för medaljer under eventet kommer vara kvar i ditt lager när eventet är över. Så du kan spara några för kommande behov!

När eventet slutar kommer du fortfarande att ha 24 timmar på dig att besöka eventshoppen och använda dina medaljer via eventskärmen. Efter den tiden kommer eventskärmen inte längre vara tillgänglig, medaljerna försvinner och du kommer inte längre åt eventshoppen.

Vänligen notera att om du under eventet överför din by till en Casual värld kommer inte medaljerna att överföras!

Så, ut och ta ner borgarna! För äran! ...och medaljerna.

Vi ser fram emot feedback, som du kan lämna i denna tråd.

tribalwarsteamSWE2.png
 
Topp