Feedback, tankar & förslag - Stammar!

SuperNova

Administrator
Efter ett CM möte i Hamburg där ämnet kom upp, vill vi nu försöka samla tankar från spelarna om förbättringar, och idéer för Tribal Wars specifik gällande vad som skulle kunna förbättras för stammar och stamledning.

Det kan vara något du saknar som stammedlem eller ledare, något du känner skulle kunna förbättras, någon funktion som skulle underlätta eller i princip vad som helst - men försök vara specifik - ju lättare det är att förstå vad funderingen går ut på, desto lättare blir den att föra vidare till berörda! T.ex. kan man förtydliga på vilket sätt en ändring av en redan existerande funktion skulle underlätta, eller varför något behövs ändras.

Jag vill vara tydlig med att detta är ett sätt att samla in tankar, idéer, och feedback - att skriva något här är alltså ingen garanti för att någon ändring kommer göras, men förhoppningsvis kan vi rikta fokus på saker som kanske borde ändras.

Här kommer en lista på specifika frågor vi skulle vilja ha svar och funderingar kring:

 1. Vilken information försöker stamledare få mest när de tar kontoövervakning på sina stammedlemar konton för att "kontrollera"?
 2. Vilken info frågas det mest efter på en vecka/två veckor på stamforumen?
 3. Vilken information skulle vara mest värdefull för stamledare att kunna se hela tiden?
 4. Vill du se några ändringar på hur delningen av rapporter sker i stammarna?
  • a. Kunde vi samla de senaste rapporterna till en mer central skärm för enklare organisation?
  • b. Kanske organiserade på en tidslinje, och sedan grupperade under olika målbyar eller fientliga stammar??
 5. Vad är den svåraste delen nu med att hålla reda på supporten mellan stammedlemmar?
 6. Vad är för närvarande den svåraste aspekten av att organisera stammedlemmarna när de försöker samla support, välja mål för attacker eller hantera byns tillväxt?
 7. Hur kan systemet för Adelsplaneraren förbättras?
 8. Skulle stammedlemmar vilja ha en funktion för att kunna utse mål på en karta som alla medlemmar kan hitta?
 9. Skulle stammedlemmar vilja en överblick/översikt över inkommande attacker på alla medlemmar?
Ta chansen att göra din röst hörd!