Förklaring inställningar

Boefst

Well-Known Member
Reaktionspoäng
25
Hastighet:400 - Hur snabbt speeden går
Enhetshastighet:1 - Hur snabb en enhet är
Moral:Nej - Om moral är aktiverat eller inte, moralen gör att en stor spelares trupper är svagare i anfall mot en mindre spelare
Anfalls- och supportgräns: 300ms - Hur många millisekunder det minst är mellan två attacker/assistanser från samma by
Nybörjarskydd:30 minuter - Hur långt nybörjarskyddet är
unit_archer.png
Bågskyttar:
Nej - Om det finns bågskyttar eller inte
smith.png
Smedjesystem:
Simpelt - Vilket forskningssystem som används i smedjan simpelt är 1 nivå forskning (standard), 3 nivåer är när man maximalt kan ha 15 teknologier utforskade med max 3 nivåer/enhet, 10 nivåer är när man kan forska alla enheter till nivå 10
Fejkgräns:Nej - Om fejkgränsen är aktiverad gör det att man måste skicka med ett visst antal trupper i varje anfall. Är fejkgränsen 1% måste man skicka med 1% av byns poäng i antal bybor. Dvs en by med 5672 poäng måste skicka minst 57 (avrundat) bybor med varje attack.
storage.png
Basproduktion:
Normal - Basproduktionen är hur mycket resurser gruvorna producerar i minuten. Standard är 16000 resurser i minuten
Byggnader:
main.png
Högkvarter: 20
barracks.png
Barrack: 5
stable.png
Stall: 5
garage.png
Verkstad: 1
smith.png
Smedja: 20
market.png
Marknad: 10
wood.png
Sågverk: 25
stone.png
Lergrop: 25
iron.png
Järngruva: 25
farm.png
Farm: 15
storage.png
Förråd: 25
wall.png
Mur: 10

Adelssystem:
gold.png
Guldmynt - Guldmynt eller paket för att skaffa adelsmän
Pris per guldmynt:
holz.png
30000
lehm.png
30000
eisen.png
30000
- Priset för ett guldmynt eller lagring.
Maximalt adelsavstånd:50 rutor - Hur långt en adelsman kan färdas, en diagonal räknas som 1.5 rutor.
Adla barbar- och bonusbyar:Aktiverat - Om man kan adla gråa byar.
Attackera stammedlemar:Nej - Om man kan attackera spelare som är medlem i ens egna stam
Assistera utanför stammenNej - Om man kan skicka assistans till spelare som inte är medlem i ens stam.
Lämna en stam:Går inte - Om man kan lämna en stam eller inte.
Antal spelare per stam:5 - Hur många spelare man kan vara som max i en stam.
Antal barbar/bonusbyar per spelare:3/3- Hur många barbar- och bonusbyar som spawnar när en spelare startar.
Antal startbyar:1 - Hur många byar man startar med
Kontoövervakare: Nej - Om man kan ha kontoövervakare.
Sovläge: Nej - Om det finns sovläge och hur länge, endast sovläge om rundan är 24h eller längre
Nattbonus: Nej - Om det finns nattbonus och mellan vilka tider
Attackbonus: Nej - Om det finns attackbonus, attackbonusen är en negativ nattbonus och kommer därför se ut som nattbonus in game.
 
Senast redigerad av en moderator:
Topp