End-Game

Gaffel

Guest
Slutdatum: 7/10- 2010


2. Omstartsmöjlighet tas bort.
3. Registrering för världen stängs.
4. Adelsmän -> priser/paket halveras.

Inleder med omstartsmöjlighet på Värld 4 och Värld 6.
Går vidare till att stänga världen för nyregistrering.
Avrundar sedan med halvering av pris och sätter ett slutdatum.


__________________________________

End-Game Ordning


 1. Rank 1 stammen når 60-70% dominans av världen. (Aktiva byar)
  -
 2. Omstartsmöjlighet tas bort.
 3. Registrering för världen stängs.
 4. Adelsmän -> priser/paket halveras.
  -
 5. 3 månaders slutdatum annonseras.
 6. Om stora förändringar sker, förlängs slutdatumet med 1 månad.
  -
 7. Världen stängs helt och vinnarna skrivs in i Hall of Fame!


V6: 37,507 byar/30,443 79%


Såhär ser planen ut.

Tidpunkter för verkställande: (Värld 4 & Värld 6)
Eftersom saker och ting ska förberedas, påbörjas detta om en vecka.
 • 7e Juli - Klockan: 12.00-14.00
  Fr.o.m den 7e juli, påbörjas alltså de sista* 3 månaderna på världen.
Då går startskottet mot slutdatumet. Övrig information hittar ni i respektive världsforum.

*Om stora förändringar sker, förlängs slutdatumet med 1 månad.
 
Senast redigerad av en moderator: