Bugg?

TrAnxZ

Guest
Hver gang poenglistene oppdateres sender verdener ut en fil som det er mulig å lese av til stats. Denne bruker TW-stats til å vise statistikk ved å "lagre" disse. Den stammen du nå snakker om har stamme id lik som en stamme som hadde 250k på sitt meste. Dette gjelder alt, også slik som landsbyer hvor du kan få opp tidlige erobringer og poengendringer.