Asynja tackar för sig.

voffen

Guest
Om jag rootar Innogames servrar och på så sätt tillskaffar mig information om kunder eller utnyttjar det som fördelar i spelet, får jag då en veckas ban eller en polisanmälan mot mig?

Så här säger brottsbalken om dataintrång;

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

Kommentar

Skyddet ges en postförsändelse under tiden från att den har sänts iväg tills att den når mottagaren och omfattar även anonyma försändelser samt telefontrafik. Däremot skyddas inte tidningar eller böcker.
Lagrumshänvisningar hit (4)
Ändringar/Förarbeten (1)

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

Kommentar

En försändelse som inte är av samma sort som den vilken omnämns i 8 § och som inte ännu har skickats, har avsänts och är på väg eller har tagits emot av mottagaren och förvaras försluten omfattas av skyddet. Ett villkor är att försändelsen på något vis förvaras i ett brev, låst rum, i ett skrivbord eller på annat sätt är förseglat.
Lagrumshänvisningar hit (1)

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

Kommentar

Att exv. sitta bakom någon på en buss och höra vad som sägs omfattas inte -- endast utrymmen dit allmänheten inte har tillgång och där avlyssningen utförs med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det är ok att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel.
Lagrumshänvisningar hit (1)
Ändringar/Förarbeten (1)

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).

Kommentar

Dessa är självständiga brott som anses fullbordade då paragrafens rekvisit är uppfyllda och utgör inte ett osjälvständigt brott likt förberedelsebrottet som beskrivs i 23 kap.
Ändringar/Förarbeten (1)

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

Kommentar

Hacking, spridande av virus, DOS/DDOS-attacker är exempel på några handlingar som utgör brott enligt denna paragraf. Det krävs inte att man bryter sig in utan det kan vara ett öppet system utan autenticiering. Den som olovligen ger sig själv tillgång till uppgifter ("upptagningar för automatiserad databehandling") från ett sådant öppet system olovligen begår ett dataintrång enligt paragrafen.

Även en person som har tillgång till ett dataregister eller en databas och som i tjänsten men utan att det saknar samband med något ärende personen handlägger kontrollerar olika vänner, bekanta eller andra personer av intresse utan samband med personens myndighetsutövning begår dataintrång.

Även om man inte själv får tillgång till uppgifter kan sådant handlande som gör att andra hindras att lovligen använda ett system (exv DOS/DDOS-attacker) utgöra dataintrång.
 

Tits McGee

Guest
Ni tar detta spel alldeles för seriöst.

Som sagt detta är bara ett spel, allt går att fixa till som i detta läget när ett konto blivit hackat. Då är det bara att byta lösenord för E-mail addressen som man regitrerat kontot med ligger fortfarande kvar såvida det inte blivit hackat också.
 

rovet

Guest
Ni tar detta spel alldeles för seriöst.

Som sagt detta är bara ett spel, allt går att fixa till som i detta läget när ett konto blivit hackat. Då är det bara att byta lösenord för E-mail addressen som man regitrerat kontot med ligger fortfarande kvar såvida det inte blivit hackat också.

Som jag förstår det är det inte intrånget i sig utan straffet som utdelas i kontrast till andra straff som utdelats. De handlar alltså om i princip samma missnöje som fått ett flertal spelare att lägga ner den senaste tiden.

Hur ska Asynja räkna med att den andra sidan ( har ingen koll på servern) inte fortsätter att fuska då de får straff som är rena skämt samt att de förmodligen själva riskerar att straffas bra mycket hårdare vid egna regelöverträdelser.

Klart det bara är ett spel men man vill ju spela de flesta spel på lika villkor.
 

Tits McGee

Guest
Klart det bara är ett spel men man vill ju spela de flesta spel på lika villkor.

Det håller ja helt klart med om, hände en grej i v15, fast får inte diskutera skiten här. Men iaf det är olika regler för olika personer där tydligen... Och det är fel,
 

vätterröding

Guest
Läsa är dock inte svårt!

Säg vad du vill, att gråa sig för det är ju bara sorgligt, visst får man bli arg,besviken,ledsen för deras agerande mot denna händelse. Men orättvisor finns överallt, kommer alltid finns bland oss. Så antingen får ni leva med det, eller helt enkelt bli eremit och "försöka" undvika detta. Men den kommer alltid lyckas hitta oss!

Plus hade ni haft en god relation till någon av admins hade ni säkerligen använt det till ert godo, alla hade gjort det. allt för att få som man vill!

Men tack för att ni bistog med det ni hade, och de attacker man fick :)
Lycka till i den riktiga världen där orättvisor finns överallt där det inte går att gråa sig för de som har makten! :)
Over And Out!


Ordet är korruption. Det är genomsyrat på framför allt två av TWs servrar, den tjeckiska och hör och häpna den Svenska.
och att som du påstå att folk får lära sig att leva med det är banalt. Du menar att om man lagt ner ett flertal timmar varje dag och dessutom lagt ut pengar på spelet så ska man rycka på axlarna åt något sånt här.

Att gråa sig är ett utmärkt val och att sen inte starta upp på severn igen under rådande omständigheter är ett bra sätt att dra till sig uppmärksamhet av TW teamet. Antalet spelare sjunker, många legender har slutat. Visst, det kan vara en generationsväxling, men även TW teamet börjar ana att förändringar måste ske. Kanske pga påtryckningar från Tyskland.Jag grundrar det på tråden om kritik mot TW som skapades av nino. Något sådant skapas aldrig när ett företag flyter på bra utan bara när det är nedförsbacka (smama sak med marknadsundersökningar).

Jag tror dock det är brutalt svårt för dagens spelande admin att ändra sig. Dom började sin karriär på TW och har sina vänner, Inte tillräckligt av dom har åldern/den mentala förmågan att agera opartiskt.

på toppen av det så blir det alltmer uppenbart att reglerna är skrämmande luddiga och det är lite upp till var och en av admins att tolka dom. Det finns inga mallar., därför frias brott på ett håll medan permban är åtgärden på nästa. Visst oftast så öppnas permbannade konton efter ett tag om man tjatar mycket, men en strid som tagit månader att förbereda kan då vara helt saboterad. Och att be folk ta det med en klackspart är mig helt oförståeligt. Som liknelse kan man ju säga att låt oss säga att men ger någon bygglov, när sen huset är 3/4 färdig så tar man bort bygglovet och tvingar perssonen att riva byggnaden.

Vår (spelares) tid är otroligt värdefull för oss och många av oss här älskar de strategiska applicationerna som TW erbjuder, men ska man då låta ett gäng korrupta admins sköta detta, dår lär inte spelet utvecklas, utan bromsklossen blir dels minskat mun till mun rekrytering som kortare livslängd per spelare ingame.

Jag hoppas nino har orken att ta tag i det hela, men jag har mina tvivel på att någon riktig förändring kommer att ske, kanske det blir en uppryckning temporärt för att sedan falla tillbaka i samma trall igen.

tack för ordet.

Vätterröding
numer enbart spelare på .net
 

xonicen

Member
Reaktionspoäng
0
Ordet är korruption. Det är genomsyrat på framför allt två av TWs servrar, den tjeckiska och hör och häpna den Svenska.
och att som du påstå att folk får lära sig att leva med det är banalt. Du menar att om man lagt ner ett flertal timmar varje dag och dessutom lagt ut pengar på spelet så ska man rycka på axlarna åt något sånt här.

Att gråa sig är ett utmärkt val och att sen inte starta upp på severn igen under rådande omständigheter är ett bra sätt att dra till sig uppmärksamhet av TW teamet. Antalet spelare sjunker, många legender har slutat. Visst, det kan vara en generationsväxling, men även TW teamet börjar ana att förändringar måste ske. Kanske pga påtryckningar från Tyskland.Jag grundrar det på tråden om kritik mot TW som skapades av nino. Något sådant skapas aldrig när ett företag flyter på bra utan bara när det är nedförsbacka (smama sak med marknadsundersökningar).

Jag tror dock det är brutalt svårt för dagens spelande admin att ändra sig. Dom började sin karriär på TW och har sina vänner, Inte tillräckligt av dom har åldern/den mentala förmågan att agera opartiskt.

på toppen av det så blir det alltmer uppenbart att reglerna är skrämmande luddiga och det är lite upp till var och en av admins att tolka dom. Det finns inga mallar., därför frias brott på ett håll medan permban är åtgärden på nästa. Visst oftast så öppnas permbannade konton efter ett tag om man tjatar mycket, men en strid som tagit månader att förbereda kan då vara helt saboterad. Och att be folk ta det med en klackspart är mig helt oförståeligt. Som liknelse kan man ju säga att låt oss säga att men ger någon bygglov, när sen huset är 3/4 färdig så tar man bort bygglovet och tvingar perssonen att riva byggnaden.

Vår (spelares) tid är otroligt värdefull för oss och många av oss här älskar de strategiska applicationerna som TW erbjuder, men ska man då låta ett gäng korrupta admins sköta detta, dår lär inte spelet utvecklas, utan bromsklossen blir dels minskat mun till mun rekrytering som kortare livslängd per spelare ingame.

Jag hoppas nino har orken att ta tag i det hela, men jag har mina tvivel på att någon riktig förändring kommer att ske, kanske det blir en uppryckning temporärt för att sedan falla tillbaka i samma trall igen.

tack för ordet.

Vätterröding
numer enbart spelare på .net

Tack! :)
Fick mig ett litet annat perspektive så jag kommer ej att uttala mig något mer ang ban/hackning osv osv. :)
(förlust)
 

Vurpalainen

Member
Reaktionspoäng
2
Fy fan vad bra Asynja.

Har inte haft någon koll på V11 fram till nu, men det ni gör är stort. Jag vet ca 30 bra spelare som lagt av senaste månaderna p.g.a adminsen, och detta har skapat oreda på .se. Men spelet flyter vidare och folk glömmer snabbt när det är 1 lite då och då som loggar ut. När rank 1 stammen på en värld väljer att gråa sig p.g.a korrupta admins så är det en extremt tydlig signal till resten av servern.

Jag hoppas att fler stammar kommer göra en Asynja. TYT, AN, O-G, DSA och Die., vi väntar på er.

Hoppas även att många random spelare följer i Asynja's fotspår och trycker avsluta konto, vill ni fortsätta spela finns det 32 andra servrar (tjeckiska är borträknad) som väntar på er.
 

Tits McGee

Guest
Vad jag kommer ihåg gjorde Ic3princ3 precis samma sak, han blev avstängd på riktigt. Alltså en galen avstänging, fick inte spela nå mera världar någonsinn på .se, fast han har hittat tillbaka säger ryktena =)
 

södertälje

Guest
Ni tar detta spel alldeles för seriöst.

Som sagt detta är bara ett spel, allt går att fixa till som i detta läget när ett konto blivit hackat. Då är det bara att byta lösenord för E-mail addressen som man regitrerat kontot med ligger fortfarande kvar såvida det inte blivit hackat också.

Simsalabim så enkelt är det. Sen kan det iofs ingå i TW att välja sina vänner med lite omsorg. Det är ju inte så att ni inte varnades kraftfullt... Men för fasen.. ska inte rub it in.
Anar ändå lite lättja bakom beslutet... Vill inte riktigt ställas på prov och lägga tid på en riktig fajt.. Synd. Tror att ni hade kunnat göra bättre ifrån er än vad ni själva tror....
 

Xillaero

Guest
Efter ca 80 dagars krig mot Asynja kan jag dessvärre säga att dem inte hade haft mer att sätta emot än dem själva trott. Jag tror dem besitter självinsikten att bedöma detta också och därav valde en enkel utväg. I ett krig mot Booyaa hade dem inte haft varken lusten eller kunskapen att kunna stå emot, och eftersom dem i nuläget är störst på servern passar det bra att avrunda och känna sig som segrare.
Så istället för att göra som jag hade gjort, adlat hackaren. Väljer dem att lägga ner vilket gör superhackern till segrare.
Okej om han hade gått in i en stam och fått beskydd så ni inte kunnat röra honom. Då förstår jag att där kunnat bli en frustration som lett till att dem hade gråat sig, men ni har den skyldiga spelaren rakt framför er. Han bor i ert kluster! Ta lagen i egna händer och döda honom?? Det är ett krigsspel??
 

vätterröding

Guest
Efter ca 80 dagars krig mot Asynja kan jag dessvärre säga att dem inte hade haft mer att sätta emot än dem själva trott. Jag tror dem besitter självinsikten att bedöma detta också och därav valde en enkel utväg. I ett krig mot Booyaa hade dem inte haft varken lusten eller kunskapen att kunna stå emot, och eftersom dem i nuläget är störst på servern passar det bra att avrunda och känna sig som segrare.
Så istället för att göra som jag hade gjort, adlat hackaren. Väljer dem att lägga ner vilket gör superhackern till segrare.
Okej om han hade gått in i en stam och fått beskydd så ni inte kunnat röra honom. Då förstår jag att där kunnat bli en frustration som lett till att dem hade gråat sig, men ni har den skyldiga spelaren rakt framför er. Han bor i ert kluster! Ta lagen i egna händer och döda honom?? Det är ett krigsspel??

Problemet med dig är att du ser hackaren som probemet och att an adling av denne skulle lös probemet.

Heal tråden handlar om TW teamets agerande i dessa ärenden och därför är inte fighten mellan anynja och booyaa eller mot hackaren, utan dom tar strid mot TW teamet. och genom att gråa sig ämnar dom inte lägga ner mer pengar på spelet. samt att V11 dör snabbare.

Det ser jag som en förlust för TW teamet och om det var Asynjas avsikt, då har dom vunnit den fighter. eller åtminstone förlorat mindre än vad TW.se har gjort.


vätter
 

Xillaero

Guest
tw.se har redan tjänat in premiumpengar på Asynja så det räcker, denna världen är ganska död oavsett om Asynja mergar eller gråar sig.
Istället för att lägga ner pga ett gäng gratisarbetande tonårs pojkar beslut kan ni väl ta lagen i egna händer och döda den skyldige. Som rediga män. Det är som sagt just att döda som detta kriget går ut på.
Ni tar den enkla utvägen, och ingen drabbas negativt av ert beslut.
Ha de hej
 

Xillaero

Guest
Vad jag kommer ihåg gjorde Ic3princ3 precis samma sak, han blev avstängd på riktigt. Alltså en galen avstänging, fick inte spela nå mera världar någonsinn på .se, fast han har hittat tillbaka säger ryktena =)

Skillnaden var att han hackade admins tjofräser via Abels mod konto. Så han kunde ***** till det ganska mycket mer än gnottens buse
 

wille den förskräcklige

Guest
Sen blir det ju aldrig så att man kan gråa sig till en vinst och om ni går vidare med planerna så kommer ni att ångra er framöver. Tomma konton kan bemannas. Osäkra kort kan stöttas....

... och appropå chanserna mot Booyaa, utan tvekan en fair chans... Spänn bågen istället
 

Hast1

New Member
Reaktionspoäng
17
Jag skulle nog säga att vi i asynja skulle haft en chans mot alla stammar, och visst är det så att man alldrig kan gråa sig till en vinst.
Men det ingen kan ta ifrån oss är att vi slutade på topp.

Det som är ganska talande i denna diskussion är att ingen från admin kan stå upp för sina beslut och försvara dem.
Om vi fått någon saklig förklaring till deras beslut eller motivering till att en spelare kan logga in på en annan spelares konto utan tillåtelse och förstöra utan någon påföljd,
så hadde det varit enklare att fortsätta spela tw på de andra världarna, men ju längre tiden går utan klara regler för påföljder för olika regel/lag-brott så minskar nog den chansen drastiskt.

Vill ni inte ta diskussionen i öppna forumet så vet ni nog var vi finns, i alla fall ett tag till.

Och snälla ni kom inte dragande med att alla förtjänar en andra chans.....

Jag kan i och för sig hålla med om det påståndet, t.ex. efter någon månads ban och ett förlorat konto t.ex. men att få vila upp sig en vecka utan påföljd är ju inte ens ett straff enligt min mening.
 

wille den förskräcklige

Guest
Jag skulle nog säga att vi i asynja skulle haft en chans mot alla stammar, och visst är det så att man alldrig kan gråa sig till en vinst.
Men det ingen kan ta ifrån oss är att vi slutade på topp.

Kommer ingen att minnas eller att ta hänsyn till..... tyvärr.... på detta sätt går ni i graven som alla tidigare på v11.... Spänn bågen
 

wille den förskräcklige

Guest
Ska jag vara helt ärlig så är detta beslutet som fattats av enstaka i Asynjas ledning så jäkla mjäkigt och det visar bara hur oerhört naiva ni varit i er inställning till detta spelet... Sen drar ni med er folk som kan lira spelet i skiten. Samma personer som vägrat inse fakta när dom lades fram för länge sedan och som hade kunnat undvika situationen. Skämmigt tamejfan.... No Glory for u...
 

Crivel

Guest
Till skillnad mot de flesta stammar, så har vi en väldigt bred "ledning".
Detta var inget en-mans beslut, utan det var en diskussion mellan en större grupp, som ledde fram till detta beslut.
De som vill vara kvar, får självklart fortsätta spela, vi är alla vuxna människor, och har möjligheten att välja själva.

Vi har aldrig strävat efter "glory", utan sett TW som ett socialt forum där vi har kunnat umgås, ha det skoj tillsammans.
Att det sedan har gått som det har gjort, kan man säkert förklara på flera olika sätt, beroende på vilket perspektiv och kunskap man har.
Men vi väljer att ge kredit till vår gemenskap och sammanhållning, att arbeta i grupp har i mångt och mycket visat sig effektivare än att spela som enskild individ.

Vill härmed varna för en väldigt lång text. Läs vidare på egen risk :)

Vissa av er säger att det här hade kunnat undvikas, om vi hade lyssnat på era varningar om denna spelare.
Jag säger absolut inte emot er.
Tvärtom, ni har helt rätt.

Men vi har i Asynja alltid stått vid vad vi har sagt, och det målade tyvärr in oss i ett moraliskt hörn då vi inte kunde ändra eller avsluta det avtal vi hade med Booyaa.
Vi har också hela tiden hoppats att det vi hörde, var rykten, och någon form av smutskastning.
Eftersom vi hade valt att ta in denna spelare till oss, så var han en av oss, och då satt vi där i vårt hörn och våndades och visste faktiskt inte riktigt hur vi skulle ordna det.

Så är i efterhand ter det sig självklart att man skulle sparkat ut honom direkt, då han ensam skapade mera problem med alla omring oss, än resten av stammen tillsammans.
Men vi var blödiga, och hoppades att han skulle finna sin plats i gemenskapen till slut.
Så man kan säga att vår styrka, blev i slutändan orsaken till vårt fall.

Dock så finns det egentligen ingenting vi ångrar, vi har haft en riktigt rolig tid tillsammans.
Några av oss, har haft ordentliga problem under året som har gått, och man har kunnat skriva av sig i vårt forum, utan att vara rädd att det skulle spridas, eller få gliringar och pajkastning tillbaka.

Det var några ord om oss som stam, som kanske inte alla har förstått tidigare.

Men vill också säga att nej, exakt alla i stammen har inte fått säga sitt i detta. Det finns spelare som har val att inte säga något alls, och som kanske väljer att fortsätta.
Men detta var ett grupp beslut, och det är riktat mot admins.

Att Xilla säger att vi har under vårt nu 56-dagars krig inte lyckats prestera något alls, och att vi inte kan kriga, har helt andra förklaringar än vad han tror.
Vi vet att han är en spelare som älskar uppmärksamhet och alltid vill ha sista ordet, vilket ni andra förmodligen har märkt ;)
Så vi valde att fullständigt ignorera honom och hans stam.
De lyckades ta ca 3 byar på egen hand, resten av byarna de lyckades ta, var genom denna hackning.

Sen har vi bara deffat upp allt de har attackerat och på det viset har vi klättat upp till 37 263 966 i OBF, bara genom deras attacker.
De har knappt skrapat på ytan av vårt försvar, men all eloge till ihärdigt arbete.
Det roligaste var när de skickade 98 fulla offbyar mot en enda by vi adlade långt in i deras territorium, och lyckades ändå inte ta sig igenom.

I morgon har en spelare ur deras stam drygt 3000 attacker som landar.
Detta är attacker som kommer ifrån V11´s norra halva, där det har tagit så långt som över 220h att ta sig fram.
Alla dessa attacker, utom någon enstaka, landar under den 18:e.

Kan ju säga nu, att utav dessa 3000, är det nog bara något hundratal som är fejk.
Detta är bara mot denna spelaren, vi har kanske närmare 3500 skarpa på resa totalt.
Tyvärr kom nu annat i mellan, och det är bara ungefär halva den mängd skarpa på väg, som vi hade tänkt skicka från början.

Men men... vi är "nya" i TW, så vi påstår inte att vi är bäst på något sätt.
Det finns säkert bättre sätt att kriga på, än att förstöra 130 av en spelares 155 byar.
Att Älg har som taktik att ducka attacker, och göra retakes, är säkert effektivt, men som Joker (en annan stam) märkte så hade vi ingen större lust att adla oss igenom alla byar.
Vi anser att vi kan adla i lugn och ro senare, när spelarna har slutat istället.
Så i "kriget" mot Joker roade vi oss ganska länge med att catta ner byar, och det hade vi tänkt göra med er i Älg också.

Många "elite" spelare satsar mycket på offtrupper, och att göra just retakes, istället för att deffa.
Men det blir svårt att spela vidare då muren, lergropen, farmen, HQ, förrådet och smedjan i de flesta av ens byar ligger på 1.

Säkert fel taktik.
Men det passade oss, och vår loja spelstil.

Tack alla för att ni förstår varför vi gråar oss, och jag hoppas ni finner samma glädje att spela detta spel som vi hade innan allt detta hände.
Till er admins, så vill jag bara beklaga att era svar in-game är ett stort hån, då ni bara fortsätter att upprepa samma sak hela tiden, och klarar inte av att komma på en vettig förklaring.
Hoppas att ni tar till er av vad ni kan läsa här, och vad så många anser på allt fler världar, så ni kan göra något åt detta framöver.

/Nanna
 
Topp