Ändring Casual endgame (Casual 5 & 6)

SuperNova

Administrator
Kära spelare,

Notera att idag har vi uppdaterat inställningarna, och aktiverat det automatiserade endgame scenariot på både Casual 5 och Casual 6. Inget ändras för spelare eftersom detta är en funktion avsedd att finnas på alla Casual världar men det är bra att veta när ändringarna väl träder i kraft och det automatiska endgamet startas.

Du kan titta på tidsplanen för ändringarna, tillsammans med eventuellt gjorda ändringar, i spelet. Du hittar det i menyn för Rankningar, under Casual Endgame.

Med vänliga hälsningar,