BB koder

 • [B], [I], [U], [S] - Fet, kursiv, understrykning och överstrykning

  Gör den inslagna texten fet, kursiv, understruken eller slagen genom.
  Exempel:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Produktion:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=namn], [SIZE=size] - Text Färg, Font, och Storlek

  Ändrar färg, teckensnitt eller storlek på den inslagna texten.
  Exempel:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Produktion:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Skapar en länk med den inslagna texten som målet.
  Exempel:
  [URL] https://www.example.com[/ URL]
  [EMAIL] exempel@example.com[/ EMAIL]
  Produktion:
  https://www.example.com[/ URL] [EMAIL] exempel@example.com[/ EMAIL]
 • [URL=länk], [EMAIL=address] - Länkning (Avancerad)

  Länkar den inslagna texten till den angivna webbsidan eller e-postadressen.
  Exempel:
  [URL = https: //www.example.com] Gå till example.com [/ URL] [EMAIL=example@example.com] E-posta mig [/ EMAIL]
  Produktion:
  [URL = https: //www.example.com] Gå till example.com [/ URL] E-posta mig [/ EMAIL]
 • [USER=ID] - Profil Länkning

  Länkar till Medlemmens profil. Detta läggs vanligtvis automatiskt in när en medlem omnämns.
  Exempel:
  [USER = 1] Användarnamn [/ USER]
  Produktion:
  [USER = 1] Användarnamn [/ USER]
 • [IMG] - Bild

  Visa en bild med den inslagna texten som webbadressen.
  Exempel:
  [IMG]/styles/game/logo.png[/IMG]
  Produktion:
  /styles/game/logo.png
 • [MEDIA=sida] - Inbäddad Media

  Inbjuder media från godkända webbplatser till ditt meddelande. Det rekommenderas att du använder mediaknappen på verktygsfältet.
  Godkända sidor: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Exempel:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Produktion:
  En inbäddad YouTube-spelare skulle visas här.
 • [LIST] - Listor

  Visar en punktlista eller numrerad lista.
  Exempel:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Produktion:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Textjustering

  Ändrar anpassningen av den inslagna texten.
  Exempel:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Produktion:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Citerad text

  Visar text som har citerats från en annan källa. Du kan också ange källans namn.
  Exempel:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Produktion:
  A person sa:
 • [SPOILER] - Text som innehåller spoilers

  Döljer text som kan innehålla spoilers så att den måste klickas av betraktaren som ska ses.
  Exempel:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Produktion:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text som innehåller spoilers

  Låter dig visa text inline bland normalt innehåll som döljer text som kan innehålla spoilers och måste klickas av visaren för att se.
  Exempel:
  Du måste klicka på följande [ISPOILER]ord[/ISPOILER] för att se innehållet.
  Produktion:
  Du måste klicka på följande ord för att se innehållet.
 • [CODE] - Visning av programmeringskod

  Visar text på ett av flera programmeringsspråk och markerar syntaxen där det är möjligt.
  Exempel:
  Generell kod:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rik kod:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP kod:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS kod:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Produktion:
  Generell kod:
  Källkod:
  General
  code

  Rik kod:
  Rich ("Rich" BB-kod):
  Rich
  code

  PHP kod:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS kod:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programmeringskod display

  Ger dig möjlighet att visa kod inline bland vanligt inläggsinnehåll. Syntax kommer inte att markeras.
  Exempel:
  Inline-kodblock [ICODE] är ett bekvämt sätt [/ ICODE] för att visa kod inline.
  Produktion:
  Inline-kodblock är ett bekvämt sätt [/ ICODE] för att visa kod inline.
 • [INDENT] - Textindragning

  Innehåller den inslagna texten. Detta kan nästas för större inslag.
  Exempel:
  Vanlig text
  [INDENT]Indragen text[/INDENT]
  [INDENT=2]Mer indragen[/INDENT]
  Produktion:
  Vanlig text
  Indragen text​
  Mer indragen​
 • [TABEL] - Tabeller

  Specialmarkering för att visa tabeller i ditt innehåll.
  Exempel:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Produktion:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Exempel:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Produktion:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Vanlig text

  Inaktiverar BB-kodöversättning på den inslagna texten.
  Exempel:
  [PLAIN] Detta är inte [B] fet [/ B] text. [/ PLAIN]
  Produktion:
  Detta är inte [B] fet [/ B] text. [/ PLAIN]
 • [ATTACH] - Infogning

  Infogar en bilaga på den angivna punkten. Om bilagan är en bild läggs en miniatyrbild eller en fullstorleksversion in. Detta kommer generellt att införas genom att klicka på lämplig knapp.
  Exempel:
  Miniatyr: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full storlek: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Produktion:
  Innehållet i bilagorna visas här.
 • [BBBANNER] - Barricade Battle Banner

  Exempel:
  [bbanner]Hunt the Baron[/botbm]
  Produktion:
  [bbanner]Hunt the Baron[/botbm]
 • [BBHEADER] - Barricade Battle Announcement Header

  Exempel:
  [bbbanner]Barricade Battle[/bbbanner]
  Produktion:
  Barricade Battle
 • [BDAY2018] - Birthday 2018

  Exempel:
  [bday2018]Tribal Wars 15 år[/bday2018]
  Produktion:

  Tribal Wars 15 år

 • [BOTBM=option] - Beast of the Black Mountain

  Custom BB Codes for the "Beast of the Black Mountain" event
  Exempel:
  [botbm="event"]Beast of the Black Moutain[/botbm]
  Produktion:
  Beast of the Black Moutain
 • [BOTBMBANNER] - Beast of the Black Mountain Banner

  Exempel:
  [botbmbanner]Bast of the Black Mountain[/botbmbanner]
  Produktion:

  Bast of the Black Mountain

 • [SPRINGBANNER] - Spring Vault Banner

  Exempel:
  [springbanner]Spring Vault[/springbanner]
  Produktion:

  Spring Vault

 • [TWCHANGELOG=option] - twchangelog

  Exempel:
  [twchangelog="bugs"]Bugfixes[/twchangelog]
  Produktion:
  Bugfixes
 • [WINTER2017] - Winter 2017

  Exempel:
  [winter2017]Vintervalvet[/winter2017]
  Produktion:

  Vintervalvet

Topp